Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Kultur och samhälle

Kultur och samhälle

Genom att erbjuda populärvetenskapliga föreläsningar av aktuella forskare vill vi ge möjlighet till en fördjupad förståelse för dagens och morgondagens kultur och samhälle.

Kultur betyder odling...

Kultur har främst två betydelser; andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. I vardagligt tal är den första betydelsen den vanligare. Ordet kultur kommer från latinets cultura av cultus, som betyder odling.

Kultur kan definieras som alla livsmönster, inklusive språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle". Kant sa om kultur "något högre än vad naturen själv kan åstadkomma".

Samhälle betyder strukturerade relationer...

Ett samhälle är en grupp människor som förenas i nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet över tid. Ett samhälle kan beskrivas som en ekonomisk, social och industriell infrastruktur.

Samhällen studeras inom samhällsvetenskapens olika ämnen. Särskilt sociologi intresserar sig för de strukturerade relationer som ett helt samhälle omfattar.

Det svenska ordet samhälle härrör från det latinska societas, vilket betyder sällskap eller förbund och kommer från socius som betyder följeslagare, kamrat eller partner.

Föreläsningar inom kultur och samhälle (39)

Alla Hela Sverige
 • Andra världskriget, som pressen såg det då och vi

  Datum: 1 mar 2016

  Plats: Lund

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: Ti 19:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Andra världskriget, som pressen såg det då och vi

  Lunds Filosoficirkel Hur bilda sig en åsikt i en ström av motstridig information? Läs mer Axel Moberg, Fd UD-tjänsteman och författare - Den här föreläsningen ingår i Filosoficirkeln, som är ett samarbete med Lunds universitet, och genomförs ...

 • Bortträngda minnen och terapi - en mordern häxjakt

  Datum: 12 apr 2016

  Plats: Lund

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: Ti 19:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Bortträngda minnen och terapi - en mordern häxjakt

  Lunds Filosoficirkel Hur bilda sig en åsikt i en ström av motstridig information? Läs mer Germund Hesslow, Professor i neurofysiologi vid Lunds universitet. - Den här föreläsningen ingår i Filosoficirkeln, som är ett samarbete med Lunds universitet, ...

 • Cykeln ur ett forskningsperspektiv

  Datum: 19 maj 2016

  Plats: Stockholm

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-19:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Cykeln ur ett forskningsperspektiv

  Hösten 2012 inledde vi ett samarbete med tidskriften Forskning & Framsteg i syfte att göra ännu mer forskning lättillgänglig för allmänheten. Forskning & Framsteg är en populärvetenskapligt magasin som skriver om astronomi, fysik, miljö, ekologi, ...

 • Den gode och den onde vilden

  Datum: 24 apr 2016

  Plats: Norrköping

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: Sö 14:00-15:00

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Den gode och den onde vilden

  Om fiktionens och verklighetens indianer. Läs mer Föreläsning med Christer Lindberg som är professor i socialantropologi. - Tid: 24 april kl 14.00. - Plats: Norrköpings stadsmuseum. - Fri entré, ingen föranmälan behövs. - Arrangemanget är ett ...

 • Den politiske Sven Delblanc

  Datum: 12 maj 2016

  Plats: Norrköping

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 19:00-21:00

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Den politiske Sven Delblanc

  Kultursoaré med föreläsning och uppläsning ur Delblancs verk. Läs mer Leif Risberg föreläser i anslutning till sin licentiatavhandling som heter just Den politiske Sven Delblanc. - Vi får höra om den uppburne författarens skriftställerier, ...

 • Domstolsforska

  Datum: 14 apr 2016

  Plats: Karlstad

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 18:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Domstolsforska

  Läs mer Domstolarnas arbete har genom tiderna genererat ett källmaterial som är en guldgruva för alla som forskar i historien. Föreläsaren Claes Westling är fil.dr. och 1:e arkivarie på Landsarkviet i Vadstena. Han är författare till boken Domstolsforska. ...

 • Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla f

  Datum: 26 jan 2016

  Plats: Lund

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: Ti 19:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla f

  Teknik- och naturvetarcirkeln, Den gränslösa veten-skapen Läs mer Per Svensson, författare och journalis.i - Den här föreläsningen ingår i Filosoficirkeln, som är ett samarbete med Lunds universitet, och genomförs med stöd från Folkuniversitets-föreningen. ...

 • Fåglarna - på utdöende eller tåligare än vi tror?

  Datum: 19 apr 2016

  Plats: Lund

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: Ti 19:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Fåglarna - på utdöende eller tåligare än vi tror?

  Lunds Filosoficirkel Hur bilda sig en åsikt i en ström av motstridig information? Läs mer Åke Lindström, Professor i zooekologi vid Lunds universitet. - Den här föreläsningen ingår i Filosoficirkeln, som är ett samarbete med Lunds universitet, ...

 • Föreläsning: Pukes enastående klassresa

  Datum: 23 apr 2016

  Plats: Karlskrona

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: Lö 14:30-15:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Föreläsning: Pukes enastående klassresa

  Ta del av Johan Pukes klassresa i det ­gustavianska samhället. Läs mer Johan Puke vann ryktbarhet och gjorde en enastående klassresa i det gustavianska samhället. Hans utmärkelser och framträdande befattningar var dock förenade med hårt arbete, ...

 • Föreläsning: Ryssland, Östersjön och Svarta havet

  Datum: 7 apr 2016

  Plats: Karlskrona

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-19:00

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Föreläsning: Ryssland, Östersjön och Svarta havet

  Professor Kristian Gerner föreläser om situationen idag. Läs mer Var annekteringen av Krim början på en ny rysk expansionspolitik från Östersjön till Svarta havet? Håller Ryssland på att avmoderniseras? Kan Ryssland istället ta upp traditionen ...

 • Föreläsning: Ubåtsvrak som kulturarv och krigsgrav

  Datum: 17 mar 2016

  Plats: Karlskrona

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-19:00

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Föreläsning: Ubåtsvrak som kulturarv och krigsgrav

  Läs mer En försommarnatt 1942 lämnar den sovjetiska ubåten S7 Leningrads hamn och dyker ner under vattenytan för att påbörja sin farofyllda färd genom en dödens hinderbana av minspärrar, sjunkbomber och hård bevakning ut till östersjön. Många ...

 • Föreläsning; Alice Jacobsson, pionjär till sjöss

  Datum: 19 maj 2016

  Plats: Karlskrona

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-19:00

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Föreläsning; Alice Jacobsson, pionjär till sjöss

  Etnologen Ingrid Kaijser föreläser om Alice Jacobssons erfarenheter som fiskarpiga, socionom och kvinnlig pionjär till sjöss på 1940- och 50-talen. Läs mer Föreläsningen är gratis och sker i samverkan med Marinmuseum. - Plats: Marinmuseums hörsal. ...

 • Föreläsning; Bortglömda örlogsskepp

  Datum: 31 mar 2016

  Plats: Karlskrona

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-19:00

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Föreläsning; Bortglömda örlogsskepp

  Läs mer Marinarkeologen Jim Hansson föreläser om utrangerade örloggsskepp som fått en sista vila i en ny kontext, en andra historia. Vad kan de berätta? Varför är de viktiga? Vraken efter dessa en gång så stolta krigsskepp har tyvärr fått ...

 • Föreläsning; Svenska sjöminor under 200 år

  Datum: 28 apr 2016

  Plats: Karlskrona

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 12:30-13:45

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Föreläsning; Svenska sjöminor under 200 år

  Carl Gustav Fransén, f.d chef för inbyrån vid Försvarets materialverk, berättar om svenska marinens utveckling av sjöminor från slutet av 1700-talet fram till år 2000. Läs mer Föredraget berör intressanta steg i en av hög sekretess omgiven ...

 • Föreläsning; Utveckling av ytfartyg 1975-2015

  Datum: 24 mar 2016

  Plats: Karlskrona

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 12:30-13:15

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Föreläsning; Utveckling av ytfartyg 1975-2015

  Läs mer John Nilsson föreläser om 40 års yrkeserfarenhet från varvet i Karlskrona och ger en inblick i hur utmanande krav från beställare och användare driver fram nya lösningar. - Föreläsningen är gratis och sker i samverkan med Marinmuseum. ...

 • Hur bilda sig en åsikt? En biologs perspektiv

  Datum: 5 apr 2016

  Plats: Lund

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: Ti 19:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Hur bilda sig en åsikt? En biologs perspektiv

  Lunds Filosoficirkel Hur bilda sig en åsikt i en ström av motstridig information? Läs mer Torbjörn Fagerström, Proessor emeritus i teoretisk ekolog vid Lunds universitet, prorektor emeritus vid SLU. - Den här föreläsningen ingår i Filosoficirkeln, ...

 • Islam och sufism i Sverige

  Datum: 15 sep 2016

  Plats: Södertälje

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: To 12:00-13:00

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Islam och sufism i Sverige

  Sufism beskrivs ofta som islams mystik eller som muslimsk folkfromhet. Många förknippar sufism med dansande dervischer, orientalisk visdom och medeltida persisk poesi. Färre vet att sufism - i olika former - har en relativt lång historia i Sverige ...

 • Kan teoretisk fysik bidra till förståelse av ekono

  Datum: 3 maj 2016

  Plats: Lund

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: Ti 19:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Kan teoretisk fysik bidra till förståelse av ekono

  Lunds Filosoficirkel Hur bilda sig en åsikt i en ström av motstridig information? Läs mer Sven Åberg, Proessor i matematisk fysik vid Lunds universitet. - Den här föreläsningen ingår i Filosoficirkeln, som är ett samarbete med Lunds universitet, ...

 • Klaner och åsiktsbildning

  Datum: 9 feb 2016

  Plats: Lund

  Pris: 0kr

  Mer info

  Tid: Ti 19:30

  Lärare:

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Klaner och åsiktsbildning

  Lunds Filosoficirkel våren 2016 Hur bilda sig en åsikt i en ström av motstridig information? Läs mer Per Brinkemo, författare. - Den här föreläsningen ingår i Filosoficirkeln, som är ett samarbete med Lunds universitet, och genomförs med stöd ...

 • Kroppar i naturens teatrar

  Datum: 19 maj 2016

  Plats: Uppsala

  Pris: 120kr

  Mer info

  Tid: To 11:45-13:00

  Lärare:

  Antal veckor: -1

  Platser kvar:

  Kroppar i naturens teatrar

  om hur djur och människor ställts ut i naturhistoriska museer Läs mer Välkommen till en spännande Genuslunch på Reginateatern. Anna Samuelsson, FD i sociologi och forskare vid Centrum för genusvetenskap och Institutionen för fysik och astronomi, ...

© 2016 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer