Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Bra att veta om Balettakademien i Stockholm

Bra att veta

Information och vanliga frågor om Balettakademiens kursutbud.

Höstterminen 2019

 

Höstterminen pågår mellan den 26 augusti till den 8 december. Antal kurstillfällen hittar du vid respektive kurs.

Lovdagar
Inga ordinarie kurser under:

  • Höstlov (28/10-3/11)

Inställda klasser
Om en lektion måste ställas in meddelas du per sms eller mail. Den inställda lektionen tas vanligtvis igen veckan efter terminens slut.

Kom i tid
Dansklassens starttid finns på den kallelse ni fått, antingen i mail- eller brevform. Vi vill att alla elever är ombytta och klara i god tid till klassens starttid.

Sen ankomst
Balettakademien tillåter inte sen ankomst. Försenad ankomst medför ett avbrott som bryter koncentrationen för de i gruppen som redan är på plats och osäkerhet hos de deltagare som kommer sent och värdefull lektionstid går till spillo. Var vänlig respektera en stängd dörr till lektionssalen.

Anmäl dig i receptionen
I yttre receptionen anmäler du dig alltid när du ska ta en klass som startar kl. 17:00 eller senare, vare sig du är anmäld eller tar en öppen klass. Observera! Alla Barn & Unga kurser 3-12 år behöver inte anmäla sig i receptionen, deras närvarolistor sköts av respektive lärare.

Kan man hoppa in i en kurs som redan har börjat?
För ungdomar och vuxna går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar på nybörjarkurser. Om du har förkunskaper kan du i mån av plats komma med senare, kontakta Kundservice eller kontoret vid Balettakademien.

För kurser Barn och unga 3-12 år går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar så att gruppen får lugn och ro att utvecklas. 
Om deltagare bokar sig på kurser efter kursstart ges inget avdrag på kursavgiften. Undantag kan göras vid uppvisande av giltigt sjukintyg.  

Ta igen missade lektioner: Du har från och med terminens fjärde vecka möjlighet att ta igen missade lektioner på en annan lektion i mån av plats. Du behöver inte förboka dessa utan kan anmäla dig på plats i vår reception. Du kan endast ta igen klasser på samma nivå eller lägre och det är inte heller möjligt att ta igen missade klasser på scen- eller repertoarkurser.
Ta igen-möjligheten gäller av pedagogiska skäl inte för barnkurserna 3-12 år.

Öppna klasser och Öppna klasser-schema
Vi erbjuder ett stort antal öppna klasser där du kan komma och dansa när det passar dig bäst. Se markering vid respektive kurs. Till alla öppna klasser kan du använda Dansa-kortet, köpa klippkort, köpa drop-in eller anmäla dig för hela terminen. Anmälda deltagare har företräde.

Inför öppna klasser ska du alltid pricka av dig i receptionen, oavsett om du ska köpa en drop-in-klass, har klippkort, Dansa-kort eller är anmäld till hela kursen. Schemat för de öppna klasserna kan komma att ändras under terminens första veckor.

Vad är en scenkurs?
Kurser märkta "scen" avslutas med tre föreställningar vid Balettakademiens Scen, Studio Fyra. Varje föreställningshelg innebär att alla deltagare medverkar i tre föreställningar. Instudering och repetitioner sker på ordinarie lektionstid. Ljusrep kan förekomma utanför lektionstid i samband med föreställningshelg. Genrep i samband med föreställningarna. Det finns inga audition- eller urvalsprocesser för detta utöver kursens angivna förkunskapskrav. Biljetter köpes via Ticketmaster, Balettakademien Scen Studio Fyra, Scenkursföreställning. 

Prova på-dagar
Veckan innan varje terminsstart erbjuder Balettakademien gratis dansklasser för barn, ungdomar och vuxna i massor av olika dansstilar. Alla som är intresserade av att dansa - nybörjare till mer erfarna - är välkomna. Prova på-schemat hittar du på vår hemsida ett par veckor innan terminsstarten.

Omklädningsrum
Omklädningsrum finner ni en trappa ner från entréplan. För små barn som behöver hjälp med ombyte används det omklädningsrum som den vuxne skulle välja vid eget ombyte. Vi har även ett könsneutralt omklädningsrum på plan 2.
Observera! För allas trivsel ber vi att omklädning inte sker i cafeterian eller i uppehållsrummen.

Värdesaker och kvarglömt
Vi kan tyvärr inte ansvara för eventuella värdesaker/personliga ägodelar. I omklädningsrummen finns skåp där saker kan låsas in (du behöver ta med ett hänglås). Vi rekommenderar att du tar med värdesaker och annat som du inte vill lämna i omklädningsrummet in i dansstudion. I varje dansstudio finns förvaringshyllor.
Upphittade saker - kläder, skor och dylikt – lägger vi i korgarna som står en trappa ned vid hissen. Eventuella värdesaker tas om hand på kontoret, fråga efter dem i receptionen eller på kontoret.

Anmälningsvillkor för kurs
Läs mer om våra anmälningsvillkor här 

Kursstart, kallelse och betalning
När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Innan kursen startar får du en kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. Kursavgiften betalas enligt fakturans förfallodatum. Har du förbetalat kursen vid anmälan, får du ingen faktura. Bekräftelse, kallelse och faktura kan skickas via e-post eller per brev.

Ändrade tider, lokaler eller lärare
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att avboka kursen och återfå hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Olycksfall och ätstörningar
Deltagare är olycksfallsförsäkrade under pågående kurs samt på väg till och från kursen. Vi har en policy vid ätstörning. Vid undervikt och tveksamhet om deltagares hälsa kommer vi att kräva ett friskintyg från läkare.

Byte av kurs
Om du behöver byta kurs, kontakta vår Kundservice på telefon 08-789 41 20. Du kan även fråga oss på plats på kontoret och i receptionen. Rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig, men du måste meddela kontoret/receptionen om vilket byte du vill göra.

Allergier
Tänk på att det finns många som är allergiska eller överkänsliga. Nötter får inte ätas eller medföras på Balettakademien. Undvik även starka parfymer och sprejer.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här

VANLIGA FRÅGOR OM DANSKLÄDER
Läs mer om hur vi tänker med danskläder här

VANLIGA FRÅGOR KURSER FÖR BARN OCH UNGA 3-12 ÅR.

Vilken åldersgrupp ska jag anmäla mitt barn till?
Barn placeras i en grupp med jämnåriga. Åldersangivelserna avser barnens ålder vid kursstart. För att till exempel delta i en 3-årsgrupp ska man alltså ha fyllt tre år när kursen börjar. För att delta i en 4-5-årsgrupp ska man ha fyllt fyra, osv. Förkunskaper är riktlinjer. Lärare ansvarar för att placera om barnen till lämpligare nivå om så behövs. 
Observera! Lämna barnets personuppgifter i anmälan. Under "Annan betalare" lämnar du dina egna uppgifter.

Måste barnen göra ett prov för att dansa på Balettakademien?
Nej, kurserna är öppna för alla barn från tre år som tycker att det är roligt att dansa. Till BA Balettskola krävs dock godkänt inträdesprov.

Kan man hoppa in i en kurs som redan har börjat?
För barn 3-12 år går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar så att gruppen får lugn och ro att utvecklas.

Hur går återanmälan till?
Barn som har slutfört en kurs har en garanterad plats hos samma lärare under nästa termin. 15/5 publicerar vi höstens kurser på vår webbsida och 15/11 publicerar vi vårens kurser. För att få garanterad plats måste du boka den via vår hemsida eller via telefon mellan den 15-19/5 inför höstterminen och 15-19/11 inför vårtermin. Fråga din lärare om det är oklart vilken grupp du ska välja. Helt nya barn placeras in i tur och ordning där platser finns.

Hur gör jag om mitt barn inte vill fortsätta med sin danskurs?
För de yngsta deltagarna tillämpar vi våra anmälningsbestämmelser avseende att anmälan är bindande, på ett lite mjukare sätt. Ett litet barn kan inte föreställa sig allt vad det innebär med att dansa i grupp, och grunden för dans här hos oss är att det ska vara roligt! Det kan finnas olika skäl till varför det inte fungerar. Vänd dig till läraren, vår kundtjänst eller oss på kontoret, vi hjälper gärna till att försöka rätta till det som inte stämmer. Kan vi inte gemensamt hitta en bra lösning får man avboka under terminens första tre veckor. Avgift tas ut för de klasser som passerat på terminen samt administrationsavgift.

Lektionstid?
Uppropet med närvarokollen i början av lektionen fyller en viktig del av gemenskap, gruppkänsla och ingår i lektionstiden. Vi lägger stor vikt vid att alla barn känner sig sedda och välkomna i gruppen. I lektionstiden ingår en avrundningstid för att nästa grupp ska hinna börja på utsatt tid.

Har jag bokat mitt barn till rätt nivå?
I början av terminsstart ansvarar dansläraren att informera och flytta deltagare till en lämpligare nivå om det behövs. Dansläraren rekommenderar också deltagarna i slutet av varje termin vilken nivå deltagare skall välja till nästa termin. Läraren ansvarar för att flytta deltagare till en lämpligare grupp om det behövs.

Titta på klasserna
Första och sista danstillfället på terminen får anhöriga titta på klassen. Resterande klasser är utan åskådare. Om möjligt önskar vi att endast en vuxen följer med till första danstillfället på terminen. 

Filma/fota
Ja, barnen är fantastiska! Men vi vill inte att ni fotar och filmar dem under klass. Detta då inte alla barn vill eller kan vara med på bild. Innan och efter kan ni fota ert barn men var restriktiva med att publicera bilder på sociala medier där andra barn finns med.

Sitta utanför danssalen eller gå ifrån?
När barnen är mellan 3-5 år vill vi att förälder/annan ansvarig för barnet sitter utanför danssalen under klassens gång.
Från det att barnet är 6 år och känner sig trygg med att ansvarig vuxen går ifrån finns bland annat Café Arte på entréplanet.

Värdesaker och kvarglömt
Vi kan tyvärr inte ansvara för eventuella värdesaker/personliga ägodelar. I omklädningsrummen finns skåp där saker kan låsas in (du behöver ta med ett hänglås). Vi rekommenderar att du tar med värdesaker och annat som du inte vill lämna i omklädningsrummet in i dansstudion. I varje dansstudio finns förvaringshyllor.
Upphittade saker - kläder, skor och dylikt – lägger vi i korgarna som står en trappa ned vid hissen. Eventuella värdesaker tas om hand på kontoret, fråga efter dem i receptionen eller på kontoret.
Tänk på att lärarna inte har möjlighet att ta hand om barnens saker. Tips! Märk dina barns saker!

Vattenflaska i danssalen
Stäm av med dansläraren om vattenflaskor får följa med in i salen eller stanna utanför.

Var kan jag parkera barnvagnen?
På gården framför entrén finns nu fyra stycken "barnvagnsgarage". Vänligen respektera att det inte är tillåtet av brandsäkerhetsskäl, att ta med vagnar i huset. Det finns ett skötbord en trappa ner på plan -1.

Var finns nödutgångar och utrymningsplaner?
Det finns två nödutgångar mot baksidan av huset och en från vår stora föreställningsstudio på gatuplan. Lärarna ansvarar för att ta hand om sina respektive grupper om skäl till utrymning skulle ske. Information och utrymningsplaner finns uppsatta på varje våningsplan. 

Om Balettakademien

Toggle module

Öppettider

Toggle module

Balettakademien Kundtjänst,
telefon 08-789 41 20

måndag-fredag 09.00-16.00

Kontoret
måndag-fredag 08.30-17.00

Receptionen, telefon 08-789 42 90
måndag-fredag 08.00-21.30
lördag 09.00-16.00
söndag 10.00-20.00

Avvikande öppettider vid lov och röda dagar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Toggle module

E-postadress
 

Följ oss!

Toggle module

I vårt hus finns även

Toggle module

Kafe Arte - kafé på Balettakademien

Telefon: 08-16 61 47

NAPRAPATERNA:
Leg.Naprapat Malin Flinck

Tfn.070-782 80 03
Naprapatenflinck@telia.com

Leg.Naprapat Anna Taube
Tfn . 070-588 73 63
Dansakuten@yahoo.se