Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Yrkeshögskoleutbildning Bildbehandlare

Som bildbehandlare arbetar du digitalt med de moment som ingår inom postproduktion av fotografisk och rörlig bild; som bildbehandling, retusch, tryckanpassning och colorgrading. Du har ett nära samarbete med fotografer och andra uppdragsgivare. Vår utbildning är unik och den enda yrkesinriktade postproduktionsutbildningen i sitt slag i Sverige. Ansökan till Bildbehandlare är stängd. 

Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare är en kostnadsfri heltidsutbildning som omfattar 2,5 års heltidsstudier, 500 yrkeshögskolepoäng, och berättigar till studiemedel från CSN. Du arbetar med utrustning av branschstandard och har yrkesverksamma lärare. Utbildningen har en lärandemålsnivå motsvarande SeQF 6. 

Vi har utvecklat vår nuvarande Yrkeshögskoleutbildning Bildbehandlare utifrån de förändring som sker inom yrket. Utbildningen omfattar nu ett halvt års mer studier än tidigare.

Några av nyheterna i utbildningen är bland annat:

 • 2,5 års studietid ger möjlighet till fler och mer komplexa kurser än tidigare.
 • Vi börjar nu arbeta med colorgrading av rörlig bild.
 • En valbar, individuell, profilering mot antingen retusch av fotografisk bild, colorgrading av rörlig bild eller färghantering kommer att ske under utbildningen.
 • Två lärande i arbete-kurser (LIA) där den längre kursen ska genomföras inom vald profilering.
 • Ökad internationell koppling, med internationella samarbeten och mer undervisning på engelska.
 • 20 utbildningsplatser. 

Ett yrke i en tid av ökad bildanvändning

Användningen av visuella uttryck som bilder och rörlig bild förväntas öka radikalt. Vi omger oss med visuella uttryck i tryck, på internet, på våra telefoner och överallt i samhället syns bilder. Den digitala revolutionen inom fotoområdet har inneburit en stor förändring inom postproduktion av bilder. Under den analoga tiden fanns en uppdelning, där olika yrkesgrupper gjorde bildoriginal, andra retuscherade och en tredje grupp gjorde repro och tryckanpassning. Denna uppdelning har nu försvunnit och allt ryms idag inom det som kallas bildbehandling.

Vi är inne i en tid där stillbild och rörlig bild allt mer blir "samma sak" – speciellt i postproduktionskedjan. En bild till en annons ska ha samma "look" som en film som ska visas på nätet. Yrket utvecklas och vi utbildar nu bildbehandlare som arbetar med både retusch och montage av fotografi och färgsättning (colorgrading) av rörlig bild.

Som bildbehandlare behöver du ha en bred kompetens inom området. Allt ifrån kvalificerade kunskaper i bildbehandling, medverkan vid fotograferingar, postproduktion av både fotografisk- och rörlig bild till att tryckanpassa bilder för olika tryckförhållanden. Bilder ska idag inte bara tryckas; de ska användas på webben, skrivas ut i storformat, visas som rörlig bild och publiceras som appar. Inom många områden krävs en utökad specialistkompetens.

En unik utbildning

Vi har yrkesutbildat bildbehandlare sedan 2008, då vi startade Yrkeslinjen Digital bildbehandling som avslutades 2014.

Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare startade höstterminen 2013 och vi driver idag landets enda yrkesutbildning med inriktning postproduktion av bild. Utbildningen har totalt 36 studerande fördelade på två årskurser och bedrivs parallellt och i samarbete med Yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf.

Stora och små företag

Utbildningen är framtagen tillsammans med den postproducerande branschen och ger dig en bred kompetens för att kunna arbeta både som anställd och som egenföretagare inom yrkesområdet. Arbetslivet finns hela tiden med i utbildningen; i ledningsgruppen, i undervisningen och under LIA – Lärande i arbete.

Exempel på olika delar inom yrket bildbehandlare:

 • Bildbehandling innebär att anpassa en bild efter dess användningsområde i allt från känsla till storlek och presentation.
 • Retusch innebär att med stor noggrannhet göra om eller lägga till/dra ifrån element i en bild så att den blir i enlighet med vad uppdragsgivaren önskar.
 • Tryckanpassning innebär att göra bildfiler tryckbara, det vill säga att anpassa bland annat så att färgerna blir så lika orginalbilden som möjligt.
 • Provtryck innebär att man simulerar tryckpressens resultat med hjälp av bläckstråleskrivare och speciell programvara.
 • Färghantering innebär specialiserade kunskaper i hur man behåller ett givet och kvalitativt resultat genom en produktionskedja från fotografering till tryck.
 • Bildrestaurering innebär att bildbehandlaren "räddar" gammalt fotografiskt material som håller på att förstöras. Ingen fotografisk bild är tänkt att hålla för evigt!
 • Digital logistik och digitala arbetsflöden innebär att bygga upp rationella flöden för hantering av material.
 • Colorgrading är att anpassa färgen på rörlig bild/film. Ofta sker detta i samordning med färgställning av bilder.

Arbetsmetoder

Under utbildningen varvas föreläsningar och seminarier med olika typer av arbetsuppgifter hämtade från verkligheten. Näringslivet deltar aktivt i utbildningen och under totalt 32 veckor kommer du att under handledning genomföra Lärande i arbete – LIA på ett eller flera företag som arbetar med bildbehandling.

Utbildningen avslutas med ett omfattande examensarbete. Målet med examensarbetet är att du ska initiera, planera och genomföra ett projekt, där du sammanfattar din utbildning och presenterar din kompetens för kommande arbetsgivare och uppdragsgivare.

Heltidsutbildningar

Toggle module