Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Vad säger branschen?

Vad säger branschen?

Utgångspunkten för Yrkeshögskolan är en konkret efterfrågan i näringslivet. Här låter vi ett flertal personer uttala sig om efterfrågan på visuella kommunikatörer Fotografer.

"Framtidens fotograf fotograferar, men väljer kanske också bland kollegors visuella uttryck, ser effektivt och möjligt samspel mellan text och bild, kan kombinera stillbilder med filmsekvenser och allt detta med retorisk skärpa och psykologisk blick."

Bo Bergström, creative director

"I en tid när medie- och marknadslandskapet så snabbt förändras följer även rollförväntan i exekution hos både uppdragsgivare och reklambyråer. Parallellen reportageteamets roll inom journalistiken förändras när reporter och fotograf/filmare reduceras till ett enmansteam som både skriver och fotograferar. Liknande förändring kommer att ske över hela linjen och påvisar vikten av den visuella kommunikatörens roll. Av denne förväntas att kunna agera som fotograf/filmare/berättare/trendanalytiker på en och samma gång. Och i olika kommunikativa genrer. Arbetsuppgifterna som en visuell kommunikatör/fotograf ställs inför är givetvis många. Främst handlar det om att sätta sig in i och förstå en brief från en uppdragsgivare. Viktigt är att vara väl insatt i tolkningsförfarande av samtidsinfluenser i en mycket diversifierad värld. Det handlar väldigt lite om bländare och tid utan mer om tolkning och kontext. Och den avgörande tonträffen bygger inte enbart på input utan snarare på hur väl den visuella kommunikatören/fotografen kan omtolka briefen."

Jessica Bjurström VD, Sveriges Kommunikationsbyråer

"Många av våra kunder är verksamma inom hårt konkurrensutsatta miljöer såsom dagligvaru- och servicehandel där framförallt förpackningen är en mycket viktig och varumärkesbyggande kanal. För att väcka konsumenters intresse och köpintention krävs visuell tydlighet och impact. Vi anlitar givetvis helst fotografer som behärskar detta men som också ser på uppdraget ur ett större perspektiv, varumärke och budskap."

"Efter en första period, där alla tror att de digitala kamerorna medför att alla kan fotografera, ser vi nu hur kraven på fotografen ökar. Kunderna inser att den visuella kommunikationen blir allt väsentligare och att de därför behöver anlita välutbildade visuella kommunikatörer/fotografer som inser hur de nya medierna kan användas för att få fram sitt budskap. Därför är en utbildning som inser den nya roll som fotograferna kommer att ha mycket viktig."

Stefan Ohlsson, Projektor utbildning

Jessica Bjurström, VD på Komm - Sveriges kommunikationsbyråer sammanfattar läget:

"Under våren 2015 presenterade IRM en reviderad prognos för 2015 års kommunikationsmarknad samt den första prognosen för 2016. Tongångarna är positiva, tillväxten revideras upp något för 2015 och marknaden väntas öka ytterligare under 2016. Under helåret 2014 ökade reklaminvesteringarna med 1,5 procent jämfört med 2013 och för 2015 är IRM:s bedömning att tillväxten uppgår till 1,6 procent relativt 2014. Marknadskommunikationen omsätter idag omsätter strax över 65 miljarder kronor. Branschen har nya arenor med PR, rörligt, utställningar, digitala kampanjer och den nya innovationsbranschen - helt enkelt ett digitalt och analogt berättade som inte redovisas hos institut. Min erfarenhet gör att jag utan tvekan tror att man kan dubbla siffran för branschen och följaktligen också för branschens alla leverantörer. Berättande och innehåll, även kallat Storytelling och Content (primärt växande på webben) är inte modeflugor. Det är själva kärnan i relationen emellan varumärken och kunder/publiken. Visuell kommunikation i dessa sammanhang är en självklar del. Sveriges Kommunikationsbyråer arrangerar sedan 1961 branschens egna stora pris, Guldägget. Man har ansett det vara viktigt att de aktörer som finns i branschen, kommunikationsmakare och varumärken, har en arena där man samlar in årets alster som man samtalar om och bedömer kvalitet. Man sätter tonen för framtiden. I år valde tävlingsgruppen att addera en ny kategori i tävlingen - rörlig bild på webben - som direkt slog all time high. Kategorin kompletterar en annan kategori, reklamfilm och de båda bygger ju på det visuella berättandet med bilder, så med Guldägget som trendmarkör vill jag påstå att arbetsmarknaden för de visuella kommunikatörerna och dess underleverantörer framöver är mycket stabil."

 

Heltidsutbildningar

Toggle module

Röster om utbildningen

Toggle module