Sök Meny
Utbildningen på Skara skolscen

Utbildningen

Skara Skolscen är en treterminersutbildning, där tredje terminen är en "slutproduktionstermin". Utbildningen förbereder eleverna på de krav som ställs på professionella skådespelare.

Vårt mål är att stimulera elevens personliga utveckling. Samtidigt läggs stor vikt vid såväl självständigt arbete som samarbetsförmåga. En arbetsdag vid skolan omfattar vissa dagar tiden kl. 8.30 till 21.00.

Ekonomi och kursavgift

Skolan tar ut en terminsavgift à 25.000 kr/elev.  Eleverna har rätt att söka studiemedel från 1 juli det år de fyller 20 år.

Utbildningen berättigar till studiemedel. Du har även möjlighet att söka ett merkostnadslån hos CSN för undervisningsavgiften. Läs vidare om merkostnadslån på www.csn.se  

Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan som en kompletterande utbildning. Detta innebär att utbildningen ligger på gymnasial nivå. När du söker studiemedel så är skolformen Gymnasieskola för ungdom/Kompletterande utbildningar.

Ansöker om studiemedel gör du på www.csn.se. Där hittar du också mer information om studiemedel tex om hur mycket pengar du får i bidrag och lån. Har du ytterligare frågor om studiemedel kontakta CSN på telefon 0771-276000.

Följande ämnen ingår i utbildningen:

  • Grundläggande improvisationsteknik
  • Scenframställning
  • Rörelseteknik (vilken även omfattar scenslagsmål, fäktning, mim, kontaktimprovisation och yoga)
  • Sång
  • Teaterhistoria
  • Talteknik och Röst
  • Dans
  • Repertoarkunskap (under din tid på skolan läser vi tillsammans ett stort antal pjäser som vi sedan diskuterar och analyserar)

I skolans verksamhet ingår även offentliga föreställningar och publikmöten av mångehanda slag, alltifrån lyrikstunder på biblioteket till uppsökande barnteaterverksamhet och program speciellt riktade mot äldreomsorgen. Givetvis integreras samtliga teknikämnen i scenframställningsarbetet.

Ämnet scenframställning:

Under dom tre terminerna på Skara Skolscen kommer varje elev uppmanas och uppmuntras att höja sin medvetenhet om sin identitet, kreativitet och gestaltningsförmåga. Det är en process där den individuella utvecklingen är lika viktig som den grundläggande insikten om att vi alltid står i relation till någon och något. Kollektivet, gruppen och vår omgivning. En process där eleven genom improvisationer och ett strukturerat undersökande arbete förväntas komma till insikter och göra erfarenheter om grunderna i ett karaktärsarbete och sceniskt berättande. Dom verktyg vi gör tillgängliga och dom övningar vi gör kommer i huvudsak från Konstantin Stanislavskij på det sätt dom formulerats av Uta Hagen. Men också från Rudolf Laban och Yat Malmgren.

Teknikämnet rörelse:

Det är läraren Christian Lundeberg som har komponerat rörelseämnet så att det består av nio olika tekniker. Fem expressiva scentekniker: kontaktimprovisation, fysisk skådespelarträning, mimteknik, scengruff och teaterfäktning. Dessa fem rörelsetekniker kompletteras med fyra områden av mer introvert karaktär: yoga, djupavslappning, bodywork och "eget rörelseprogram". Vissa av dessa områden pågår under samtliga tre terminer, samtidigt som andra tekniker är bundna till första eller andra terminen.


Vägen till en mer uttrycksfull kropp! Ett kortare maskseminarium under andra halvan av utbildningen har kroppsspråket som huvudtema. En del av "maskträningen" sker utan mask eftersom maskteknik just är mycket teknik. Eleven Oliver Nilsson tillsammans med läraren Christian Lundeberg.

Dans:

 

Vare sig du dansar eller spelar teater så använder du din kropp som instrument. Detta instrument ska skådespelaren underhålla på alla möjliga sätt och också träna det i dynamisk variation. Under sina tre terminer vid Skara Skolscen lär sig eleverna kroppsmedvetenhet genom övningar i dynamisk variation. De ökar sin förståelse för nivåer, plan och riktningar i kropp och i rum. Utöver detta får de grundläggande kunskaper i balett/jazzteknik. Danserna/koreografierna är en blandad kompott av jazz, balett, modernt, pardans, afro, street, stepp mm.

Sång:


I sångämnet ges varje elev möjlighet att utforska sin röst och möjligheter. Både enskilt och i grupp. Lärare är Margareta Johansson.

Röst och tal:


 I ämnet röst och tal läggs stor vikt vid att grundteknik och viljan att uttrycka möts.


Röstträningen pågår kontinuerligt under samtliga tre terminer och innehåller även ett körprojekt.

Toggle module

Karta

Toggle module

Folkungagatan 5, Skara

Grattis

Toggle module

1000 sökte och 570 kom till proven med hopp om att slutligen bli en av 12 nya studerande vid skådespelarprogrammet vid Göteborgs Universitet i höst.Nu är den formella antagningen klar och tre av de tolv nya studenterna är före detta elever vid Skara Skolscen!

Stort och varmt grattis säger vi till:

Viktor Björkberg som avslutade sin utbildning vid Skara Skolscen i december 2009

Erik Carlsson som avslutade utbildningen i Skara i december 2011

och Maria Pontén som gick ut den tre terminer långa utbildningen i Skara i maj 2013.

Joel Ödmann avslutade sin utbildning vid Skara Skolscen den 30 maj 2014. Bland 1179 sökande till de 10 platserna vid skådespelarprogrammet på Stockholms dramatiska högskola, fick han en!

Grattis också till Jonna Ljunggren som har antagits till mimskådespelareprogrammet vid Stockholms dramatiska högskola. Hon avslutade sin utbildning på Skara Skolscen våren 2011.

En före detta Skaraelev har också lyckats komma in på skådespelarprogrammet i Malmö (Lunds Universitet) med utbildningsstart i höst. Stort och varmt grattis också till Carl Gustafsson som avslutade utbildningen i Skara i december 2012.

Alexander Jubell var klasskompis med Calle i Skara. Han går på skådespelarprogrammet i Malmö och berättar under nedanstående flik om vad utbildningen i Skara har haft för betydelse för honom.

Läs Alexanders egen berättelse under fliken Röster om Skara Skolscen