Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Utbildningen på Skara skolscen

Utbildningen

Skara Skolscen är en treterminersutbildning, där tredje terminen är en "slutproduktionstermin". Utbildningen förbereder eleverna på de krav som ställs på professionella skådespelare.

Vårt mål är att stimulera elevens personliga utveckling. Samtidigt läggs stor vikt vid såväl självständigt arbete som samarbetsförmåga. En arbetsdag vid skolan omfattar vissa dagar tiden kl. 8.30 till 21.00.

Ekonomi och kursavgift

Skolan tar ut en terminsavgift à 25.000 kr/elev.  Eleverna har rätt att söka studiemedel från 1 juli det år de fyller 20 år.

Skara Skolscen ingår nu i MYh; Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildningar, som en förberedande Konst- och Kulturutbildning.

Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige. De första utbildningarna startar hösten 2015. Utbildningarna ska förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor (som scenskolor och andra teaterutbildningar) och leda till ett yrke inom det konstnärliga eller kulturella området eller bidra till att bevara eller utveckla kulturarvet. Utbildningarna är fristående men stöds av staten på olika sätt. De kan till exempel få statsbidrag och ge de studerande rätt till studiestöd från CSN.

Fr.o.m. januari 2016, så blir utbildningen på Skara Skolscen  60 veckor; tre terminer á 20 veckor.

Du har även möjlighet att söka ett merkostnadslån hos CSN för undervisningsavgiften. Ansöker om studiemedel gör du på www.csn.se. Där hittar du också mer information om studiemedel tex om hur mycket pengar du får i bidrag och lån. Har du ytterligare frågor om studiemedel kontakta CSN på telefon 0771-276000.

Följande ämnen ingår i utbildningen:

  • Grundläggande improvisationsteknik
  • Scenframställning
  • Rörelseteknik (vilken även omfattar scenslagsmål, fäktning, mim, kontaktimprovisation och yoga)
  • Sång
  • Teaterhistoria
  • Talteknik och Röst
  • Dans
  • Repertoarkunskap (under din tid på skolan läser vi tillsammans ett stort antal pjäser som vi sedan diskuterar och analyserar)

I skolans verksamhet ingår även offentliga föreställningar och publikmöten av mångehanda slag, alltifrån lyrikstunder på biblioteket till uppsökande barnteaterverksamhet och program speciellt riktade mot äldreomsorgen. Givetvis integreras samtliga teknikämnen i scenframställningsarbetet.

Ämnet scenframställning:

Under dom tre terminerna på Skara Skolscen kommer varje elev uppmanas och uppmuntras att höja sin medvetenhet om sin identitet, kreativitet och gestaltningsförmåga. Det är en process där den individuella utvecklingen är lika viktig som den grundläggande insikten om att vi alltid står i relation till någon och något. Kollektivet, gruppen och vår omgivning. En process där eleven genom improvisationer och ett strukturerat undersökande arbete förväntas komma till insikter och göra erfarenheter om grunderna i ett karaktärsarbete och sceniskt berättande. Dom verktyg vi gör tillgängliga och dom övningar vi gör kommer i huvudsak från Konstantin Stanislavskij på det sätt dom formulerats av Uta Hagen. Men också från Rudolf Laban och Yat Malmgren.

Teknikämnet rörelse:

Det är läraren Christian Lundeberg som har komponerat rörelseämnet så att det består av nio olika tekniker. Fem expressiva scentekniker: kontaktimprovisation, fysisk skådespelarträning, mimteknik, scengruff och teaterfäktning. Dessa fem rörelsetekniker kompletteras med fyra områden av mer introvert karaktär: yoga, djupavslappning, bodywork och "eget rörelseprogram". Vissa av dessa områden pågår under samtliga tre terminer, samtidigt som andra tekniker är bundna till första eller andra terminen.


Vägen till en mer uttrycksfull kropp! Ett kortare maskseminarium under andra halvan av utbildningen har kroppsspråket som huvudtema. En del av "maskträningen" sker utan mask eftersom maskteknik just är mycket teknik. Eleven Oliver Nilsson tillsammans med läraren Christian Lundeberg.

Dans:

 

Vare sig du dansar eller spelar teater så använder du din kropp som instrument. Detta instrument ska skådespelaren underhålla på alla möjliga sätt och också träna det i dynamisk variation. Under sina tre terminer vid Skara Skolscen lär sig eleverna kroppsmedvetenhet genom övningar i dynamisk variation. De ökar sin förståelse för nivåer, plan och riktningar i kropp och i rum. Utöver detta får de grundläggande kunskaper i balett/jazzteknik. Danserna/koreografierna är en blandad kompott av jazz, balett, modernt, pardans, afro, street, stepp mm.

Sång:


I sångämnet ges varje elev möjlighet att utforska sin röst och möjligheter. Både enskilt och i grupp. Lärare är Margareta Johansson.

Röst och tal:


 I ämnet röst och tal läggs stor vikt vid att grundteknik och viljan att uttrycka möts.


Röstträningen pågår kontinuerligt under samtliga tre terminer och innehåller även ett körprojekt.

Toggle module

Karta

Toggle module

Folkungagatan 5, Skara

Grattis!

Toggle module

Detta är några av Skara Skolscens tidigare elever, som har kommit in och nu går på högre utbildningar;

Charlie Challis, Adam Randle, Lycke Claesson, och Charlotte Trulsen, Teaterhögskolan i Luleå

Emil Roos-Lindberg, Maria Pontén, Victor Björkberg, Eric Karlsson,  Angelika Prick,  Isabela Duarte-Nilsson och Alexander Öhrstrand, Teaterhögskolan i Göteborg

Klas Lagerlund, Joel Ödmann och Jonna Ljunggren, Stockholms dramatiska högskola (Jonna går Mimskådespeleri-utbildningen)

Rebecka Kaneld, Jonas Lind, Elin Rusk, Alexander Jubell, Filip Johansson och Carl Gustafsson, Teaterhögskolan i Malmö

David Toresson, Dell’ Arte International School of Physical Theatre, Kalifornien, U.S.A.

Dessutom har bl.a. Maja Ericson, Jonna Ljunggren och Moa Hallgren bildat en egen teatergrupp; Ett Fri Grupp, som arbetar med ett antirasistiskt budskap.