Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Utbildningen på Skara skolscen

Utbildningen

Skara Skolscen är en teaterutbildning på tre terminer, som avslutas med en slutproduktion. En arbetsdag vid skolan omfattar vissa dagar tiden kl. 8.30 till 21.00.

Nästa utbildning startar 8 januari 2018!

 

Skara skolscen är en konst- och kulturutbildning som får statsbidrag och tillsyn av MYh (Myndigheten för yrkeshögskolan).

Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige. De första utbildningarna startade hösten 2015.
Utbildningarna ska förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor (som scenskolor och andra teaterutbildningar) och leda till ett yrke inom det konstnärliga eller kulturella området eller bidra till att bevara eller utveckla kulturarvet.
Utbildningarna är fristående men stöds av staten på olika sätt. De kan till exempel få statsbidrag och ge de studerande rätt till studiestöd från CSN.

Fr.o.m. januari 2016, blev utbildningen på Skara Skolscen 60 veckor; tre terminer á 20 veckor.

Ekonomi

Skara skolscen är en konst och kulturutbildning som får statsbidrag och tillsyn av MYh (Myndigheten för yrkeshögskolan).

Dessa utbildningar ska förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor (som scenskolor och andra teaterutbildningar) och leda till ett yrke inom det konstnärliga eller kulturella området eller bidra till att bevara eller utveckla kulturarvet. Utbildningarna är fristående men stöds av staten på olika sätt. De kan till exempel få statsbidrag och ge de studerande rätt till studiestöd från CSN.

Eleverna har rätt att söka studiemedel från 1 juli det år de fyller 20 år. Du har även möjlighet att söka ett merkostnadslån hos CSN för undervisningsavgiften. Ansöker om studiemedel gör du på www.csn.se. Där hittar du också mer information om studiemedel, t.ex. om hur mycket pengar du får i bidrag och lån. Har du ytterligare frågor om studiemedel kan du kontakta CSN direkt på telefon 0771-276000.

För aktuell terminsavgift, var god se anmälningsformulär!

Följande ämnen ingår i utbildningen:

  • Improvisation
  • Scenframställning
  • Rörelseteknik (vilken även omfattar fäktning, mim, kontaktimprovisation och yoga)
  • Sång
  • Teaterhistoria
  • Talteknik och Röst
  • Dans
  • Repertoarkunskap (under din tid på skolan läser vi tillsammans ett stort antal pjäser som vi sedan diskuterar och analyserar)
  • Teaterproduktion

I skolans verksamhet ingår även offentliga föreställningar och publikmöten av mångahanda slag, alltifrån lyrikstunder på biblioteket till uppsökande barnteaterverksamhet. Givetvis integreras samtliga teknikämnen i scenframställningsarbetet.

Ämnet scenframställning:

Under dom tre terminerna på Skara Skolscen kommer varje elev uppmanas och uppmuntras att höja sin medvetenhet om sin identitet, kreativitet och gestaltningsförmåga. Det är en process där den individuella utvecklingen är lika viktig som den grundläggande insikten om att vi alltid står i relation till någon och något. Kollektivet, gruppen och vår omgivning. En process där eleven genom improvisationer och ett strukturerat undersökande arbete förväntas komma till insikter och göra erfarenheter om grunderna i ett karaktärsarbete och sceniskt berättande. Dom verktyg vi gör tillgängliga och dom övningar vi gör kommer i huvudsak från Konstantin Stanislavskij på det sätt dom formulerats av Uta Hagen. Men också från Rudolf Laban och Yat Malmgren.

Teknikämnet rörelse:

Rörelsepedagog Christian Lundeberg undervisar i: Yoga, Bodywork,  Kontaktimprovisation och Individuellt rörelseprogram under utbildningens alla tre terminer.

Parallellt med ovan nämnda  fyra rörelseämnen undervisar Christian eleverna i  Mim och Kroppspråk under termin ett, Teaterfäktning under termin två och Maskteknik under termin tre.


Vägen till en mer uttrycksfull kropp! Ett kortare maskseminarium under andra halvan av utbildningen har kroppsspråket som huvudtema. En del av "maskträningen" sker utan mask eftersom maskteknik just är mycket teknik. Eleven Oliver Nilsson tillsammans med läraren Christian Lundeberg.

Dans:

 

Vare sig du dansar eller spelar teater så använder du din kropp som instrument. Detta instrument ska skådespelaren underhålla på alla möjliga sätt och också träna det i dynamisk variation. Under sina tre terminer vid Skara Skolscen lär sig eleverna kroppsmedvetenhet genom övningar i dynamisk variation. De ökar sin förståelse för nivåer, plan och riktningar i kropp och i rum. Utöver detta får de grundläggande kunskaper i balett/jazzteknik. Danserna/koreografierna är en blandad kompott av jazz, balett, modernt, pardans, afro, street, stepp mm.

Sång:


I sångämnet ges varje elev möjlighet att utforska sin röst och möjligheter. Både enskilt och i grupp. Lärare är Margareta Johansson.

Röst och tal:


 I ämnet röst och tal läggs stor vikt vid att grundteknik och viljan att uttrycka möts.


Röstträningen pågår kontinuerligt under samtliga tre terminer och innehåller även ett körprojekt.

Toggle module
Toggle module