Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Utbildningen FIDU

Utbildningen

Ämnet design är väldigt brett och omfattar alla typer av material och produktionsmetoder. Idag används ordet design om artefakter, arkitektur, grafik, konstruktioner, elektronik, events, mat och dryck m.m.

Så här jobbar vi

Vi inriktar oss på industridesign, vilket betyder industriellt producerande objekt, rum och tjänster samt grafik. Vår ambition är att lära våra elever kommunicera i bild, text, modell, handling och bli förstådda. Att kunna arbeta bra i grupp är ett mycket viktigt villkor för industriella designers.

Du får prova olika tankar och tekniker för att utröna om design är ditt framtida yrkesområde och också skapa massor av material för ansökan till designhögkskolorna.

Under höstterminen genomför vi ett 20-tal skissuppgifter. Genom stegvis ökad svårighetsgrad, komobinerat med intesiv träning, i olika moment, växer din inisikt och kunskap. Arbetet sker efter hand alltmer självständigt.

Avsikten är att träna din förmåga till textanalys, hur du samlar in referensinformation, drar slutsatser av information, skissa idéer, välja ut ett förslag, göra modell och slutligen bereda presentationsmaterialet och presentera detta inför en åhörargrupp.

VI tränar momenten enskilt, i grupp, under workshops, på studiebesök m.m.

Datorer är ett oumbärligt verktyg i designprocessen och under utbildningen får du bl.a. lära dig verktygen Photoshop, Illustrator, och InDesign. Du har tillgång till vår datorsal som består av vassa Mac-datorer utrustade med svenska versioner av programvarorna så långt det är möjligt. Vi har inga formella förhandskrav vad gäller erfarenheter av programvaror men det är en fördel om du har en viss datorvana.

Trådlös internetuppkoppling finns på skolan och du får gärna ta med din egen laptop.

  • Under ett år på FIDU lär du dig om designmetodik, färg och form, gestaltande, kommunikation och presentation och hur du använder datorn som verktyg för att skapa design.

    FIDU i fem beståndsdelar

    Under ett år på FIDU lär du dig om designmetodik, färg och form, gestaltande, kommunikation och presentation och hur du använder datorn som verktyg för att skapa design.

Utbildningen

Toggle module

Här finns FIDU

Toggle module

Drottninggatan 38, 702 22 Örebro, Sverige