Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor för Folkuniversitetets konst- och kulturutbildningar.

Följande anmälningsvillkor gäller för Folkuniversitetets Konst- och kulturutbildningar.

Antagning
När du via yh-antagning.se tackat ja till erbjuden utbildningsplats är din anmälan bindande och du är garanterad en plats på utbildningen.

Avgift
Våra utbildningar är belagda med avgift varav administrationsavgiften om 2 000kr är en del. Administrationsavgiften faktureras i anslutning till att antagningsbesked skickas ut.
Kursavgiften faktureras vid skolstart terminsvis, cirka två veckor in på respektive termin och ska vara betald i sin helhet då utbildningen avslutas.

Studiefinansiering/CSN
Folkuniversitetets Konst och kulturutbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Utbildningen berättigar dig att söka studiemedel för ditt uppehälle samt extra lån till utbildningsavgiften från CSN (så kallat merkostnadslån).

Avanmälan
Skriftlig avanmälan ska vara skoladmin@folkuniversitetet.se tillhanda senast 21 dagar innan utbildningens startdatum. Administrationsavgiften återbetalas ej. Vid senare avanmälan debiteras utbildningens totala avgift.

Om du måste avbryta din utbildning på grund av långvarig sjukdom gäller följande: Du ska inkomma med ett läkarintyg som styrker att du inte kan fullfölja dina studier på den specifika utbildningen. Intyget bifogar du i skriftlig avanmälan till skoladmin@folkuniversitetet.se. Du debiteras då för de sammankomster som ägt rum fram till det datum läkarintyget är utfärdat, samt 10% av utbildningens totala avgift. Vid avanmälan på grund av andra skäl debiteras utbildningens totala avgift.

Utöver det ovan skrivna gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler vad gäller ångerfrist. Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över.

Ansökan

Toggle module