Musikinstrumentakademien - Ansökan - Musikinstrumentakademien

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Ansökan

Ansökan

Vad roligt att du är intresserad av utbildningen på Musikinstrumentakademien. Sista ansökningsdag var den 15 april 2018 och ansökan är nu stängd. Nästa utbildningsomgång startar under hösten 2019.

Relaterad information

Särskilda förkunskaper

Endast grundläggande behörighet krävs

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov

Särskilt prov ingår i urvalsprocessen i form av ett praktiskt arbetsprov som görs på skolan. Arbetsprovet bedöms enligt följande kriterier: Problemlösningsförmåga 1-5 poäng, Hantverksmässighet 1-5 poäng och Detaljprecision 1-5 poäng. Maximalt 15 poäng.

Reell kompetens

Om sökande saknar formella meriter, motsvarande behörighetskraven i 3 kap. 1 § 1-3 punkterna samt eventuellt 2-3 §§, påbörjas en utredning avseende reell kompetens. Vid behov begärs kompletterande underlag in från den sökande. Underlaget kan till exempel bestå av arbetsbetyg, kurser eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover. Om underlagen inte fullt ut styrker behörigheten kan en kompetenskartläggning utföras i dialog med den sökande. Kartläggningen används sedan i bedömningen mot de uppställda behörighetskraven och vid behov kan bedömningen kompletteras med ett prov eller liknande för att styrka den sökandes kompetens. Den sökande kan sedan förklaras behörig enligt 3 kap. 1 § punkt 4 samt eventuellt 2- 3 §§ om behörighetskraven uppfylls.

Om behörighetskraven inte uppfylls och om 3 kap. 4 § (den så kallade 20 %-regeln) används för att förklara sökande behöriga, kan behörigheten bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens enligt 3 kap. 1 § punkt 4 samt eventuellt 2-4 §§ går vidare till urval om antalet behöriga överstiger platserna i utbildningen.

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 13 augusti 2018. 

skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00

 

Viktiga datum och tider

Toggle module

Sista ansökningsdag: 15 april 2018

Film

Toggle module

Instagram

Toggle module