Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Praktisk information

Viktig information

Om viktiga förtydliganden och förklaringar.


Vuxengymnasium på distans (VgPD).

* Om alternativen att erhålla betyg eller kursbevis.
* Om ångerrätt, avbokning och makulering.
* Om KomVux och CSN.
* Om teknik, litteratur och utbildningsplattformen.

Om alternativen att erhålla betyg eller kursbevis.

Betyg

- VgPD har rätt att sätta betyg på en elev om följande uppfylls:

 • Utbildningen betalas av ett företag (s.k. Juridisk person med organisatonsnummer).
 • Betygsalternativet meddelas innan kursen startar.
 • Deltagaren skickar in personbevis och gymnasiebetyg (eller liknande). Enligt skollagen måste VgPD erhålla en rimlig anledning att anta att studenten har förmåga att genomföra utbildningen framgångsrikt.
 • Det betalande företaget fyller i och skriver under en s.k. "Betygsbeställning" (skall skickas i original med posten).
 • * Eleven för tillfället inte är inskriven på en gymnasieutbildning.

Kursbevis

- Om deltagaren inte önskar ett betyg eller inte kan få ett företag att stå som garant för behovet av betyg kan ändå ett s.k. Kursbevis utfärdas.

 • Studenten har rätt att erhålla ett kursbevis om alla uppgifter i en kurs är genomförda utan att vara underkända.
 • Eleven behöver inte lämna in någon kompletterande dokumentation för att gå för kursbevis.
 • Kursbeviset innehåller inte någon betygsliknande kunskapsbedömning, men kan kompletteras med en lärarbedömning av deltagarens progression.
 • När läraren har meddelat studenten att hen är godkänd skall eleven meddela administrationen sitt behov av att erhålla kursbeviset. Det sker inte med automatik.
 • Kursbeviset skickas inte hem till deltagaren med post p.g.a. vårt uttalade miljötänkande. En digitalkopia kommer dock att läggas in i en funktion på Moodle där bara den enskilda studenten och administrationen har tillgång i enlighet med vår GDPR-policy.

Om ångerrätt, avbokning och makuleringar.

Bokning

* Bokningen är bindande och skall följas av kursstart eller avbokning.
* Bokningen räknas som aktiv i maximalt 6 månader och makuleras sedan. Eventuella efterkrav påverkas inte av makuleringen utan följer övriga regler (se "Avbokning" nedan).
* Avbokning skall ske med e-post till konto distans.vast@folkuniversitetet.se.

Ångerrätt

* Den sökande har rätt att ångra en bokning i maximalt 14 dagar. Då betalas antingen hela avgiften tillbaka, om betalning skett, eller så skickar Folkuniversitetet inget efterkrav (se "Avbokning" nedan).

Avbokning

- Om avbokning görs efter ångerrätten men innan kursstart:

 • återbetalas 90% av avgiften (10% = administration) om betalning skett.
 • Folkuniversitetet skickar efterkrav på 10% av avgiften (administration) om betalning inte skett.
 • Inbetalad avgift är aktiv maximalt 6 månader. Därefter är rätten till kursstart förverkad och avgiften återbetalas inte.
 • Om avbokning sker efter kursstart återbetalas inte någon del av avgiften.

Om KomVux och CSN.

KomVux

Utbildningsverksamheten i VgPD bedrivs inte genom avtal med någon kommun (som t.ex. KomVux) och kan därför inte genomföras med ekonomiskt stöd från kommun eller stat. Det innebär att kurserna i normala fall inte kan bokas genom den lokala kommunen eller KomVux utan måste betalas direkt av kunden.

CSN.

Eftersom vi inte verkar under reglerna för kommunal vuxenutbildning så kan våra elever inte heller erhålla CSN-bidrag och/eller -lån.


Om teknik, litteratur och utbildningsplattformen.


Teknik

Du måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling och virusskydd. För vissa kurser krävs att du har en webbkamera. Ett ordbehandlingsprogram behövs för att ladda upp filer på plattformen, och ibland kan man behöva ladda ner och installera någon form av gratisprogram för att lyssna på ljudfiler, se animerat material eller liknande. Du måste ha grundläggande datavana d.v.s. kunna hantera internet, ordbehandling, e-post o.s.v.

Kurslitteratur

Oftast använder vi både vanliga böcker, online-böcker, internetlänkar samt text i själva plattformen. Böcker bekostas av deltagaren om inget annat anges i anmälningsvillkoren.

Vår utbildningsplattform Moodle

Kurserna äger rum på Folkuniversitetets utbildningsplattform som heter Moodle och som finns att tillgå på internet. Genom plattformen får du tillgång till ett virtuellt klassrum som är indelat i moduler (kursdelar) och i dessa finner du både studiematerial och uppgifter för inlämning.

Gymnasiekurser på distans

Toggle module

◆ använder Skolverkets kursplaner som Komvux

◆ har motsvarande betygsrätt som Komvux för Juridisk person (företag)

◆ har rektor och behöriga lärare

◆ ger ett 100-tal utbildningar på distans

◆ låter dig studera oavsett var du bor

◆ låter dig studera när du vill

Din egen utbildning?

Toggle module

Har Du behov av ett flertal kurser som inte finns beskrivna under menyrubriken Kurspaket?

Nu har Du möjlighet att bygga
Din egen utbildning!

Sök Dina önskade delkurser under menyrubriken Kurser och kontakta sedan oss för pris och annan information.

Leo Rabe
Utbildningsadministratör

distans.vast@folkuniversitetet.se

Kommentar.

Toggle module

"Jag har läst er distanskurs i Personaladministration på Folkuniversitetet.

Jag blev väldigt positivt överraskad över hur smidigt allting gick.
Det var väldigt tydligt och lätt att förstå alla instruktioner och Moodles uppbyggnad samt bra återkopplingar från läraren.

Jag är jättenöjd med kursen och kommer definitiv ta fler kurser framöver hos er.

MVH Nina Lindblad"

BIBLIOTEKET

Toggle module

Litteratur för att klara kurserna:
Litteraturlista 2019

Betygsbeställningen för företaget:
Betygsbeställning

Information innan bokning:
Att tänka på

Betygsregler:
Betygsregler 2019

Kurslista:
Kursutbudet 2019