Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Maxtaxa

 

Avgifter/Maxtaxa

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets bruttoinkomst, den är alltså inkomstrelaterad. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift. Det finns dock ett ”avgiftstak” som är indexreglerat och förändras varje år. Den högsta inkomsten som avgiften baseras på är 2017 45 390 kr per månad.

Avgiftsnivåer 2017
 

Förskola och pedagogisk omsorg

 

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 % av hushållets bruttoinkomst

1362 kr

Barn 2

2 % av hushållets bruttoinkomst

908 kr 

Barn 3

1 % av hushållets bruttoinkomst

454 kr 

Barn 4

Ingen avgift

0 kr 

 

 

 

Fritidshem och pedagogisk omsorg

 

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 % av hushållets bruttoinkomst

908 kr

Barn 2

1 % av hushållets bruttoinkomst

454 kr 

Barn 3

1 % av hushållets bruttoinkomst

454 kr 

Barn 4

Ingen avgift

0 kr 

Öppet fritidshem - äldre skolbarn

Höstterminen barnet fyller 10 år till och med vårterminen barnet fyller 13 år

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar):              50 kr 
Halvdag (5 timmar eller mindre):   25 kr

 Avgiften inkluderar mat, material och utflykter. 


Information

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till kommunen. Detta kan göras direkt via länken "Barnomsorgens e-tjänster" till höger. Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.

Allmän förskola

Från och med höstterminen barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Då har barnet rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan (under bestämda tider).
För de som behöver andra tider eller mer tid reduceras den vanliga avgiften med 33%.

Frågor och mer information

Behöver du ytterligare information. Kontakta förskolechefen på din enhet.