Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
NorrSen

Norrbottens senioruniversitet, NorrSen

NorrSen är en ideell förening som vänder sig till personer som är 55+. Föreningens syfte att anordna studieverksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar och olika kulturaktiviteter.

Välkommen till Norrbottens senioruniversitet, NorrSen!

Vi vill vara ett attraktivt forum för seniorer i hela Norrbotten som vill skaffa sig nya kunskaper och färdigheter, utveckla sina intressen och kreativa sidor, pröva på nya aktiviteter, lyssna på intressanta föreläsningar, diskutera angelägna frågor eller dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter genom att själva föreläsa eller leda studiegrupper.

 • Vinets värld: LENA STRÖMBERG. 
De politiska idéernas historia: BO RENBERG
 
 

  Studiecirklar

  Vinets värld: LENA STRÖMBERG.  De politiska idéernas historia: BO RENBERG    

 • Onsdag den 20 september kl. 14.00: TOMAS BRESKY, författare och journalist: Svenska Rättsfall, Enbomaffären  mm. 
Onsdag den 11 oktober kl. 14.00: GÖRAN CARS, professor i samhällsplanering på KTH: Att flytta en hel stad (Kiruna). 
Onsdag den 1 november kl. 14.00: KENNETH STRAND  från Sicomp: Lär känna dina kompositer - ett unikt konstruktionsmaterial i vår vardag som är obekant för de flesta.
Onsdag den 15 november kl. 14.00: NICODEMUS JUUSO, meterolog med erfarenhet från en Nordpolenexpedition: Nordpolen, djurliv och Sjöfart i ett arktiskt vatten.
Onsdag den 6 december kl. 14.00: ELISABETH LAX, chef för Norrbottensteatern: Att arbeta med kultur i Norrbotten.

 
 

  Föreläsningar

  Onsdag den 20 september kl. 14.00: TOMAS BRESKY, författare och journalist: Svenska Rättsfall, Enbomaffären  mm.  Onsdag den 11 oktober kl. 14.00: GÖRAN CARS, professor i samhällsplanering på KTH: Att flytta en hel stad (Kiruna).  Onsdag den 1 november kl. 14.00: KENNETH STRAND  från Sicomp: Lär känna dina kompositer - ett unikt konstruktionsmaterial i vår vardag som är obekant för de flesta. Onsdag den 15 november kl. 14.00: NICODEMUS JUUSO, meterolog med erfarenhet från en Nordpolenexpedition: Nordpolen, djurliv och Sjöfart i ett arktiskt vatten. Onsdag den 6 december kl. 14.00: ELISABETH LAX, chef för Norrbottensteatern: Att arbeta med kultur i Norrbotten.    

 • E-postadresser och telefonnummer till NorrSen.

  Kontaktpersoner

  E-postadresser och telefonnummer till NorrSen.

Bli medlem

Toggle module

Så här blir du medlem i NorrSen

Det enda villkoret är att du eller din partner (maka/make eller sambo) är 55+ eller pensionär och att du betalar in 200 kronor på bankgiro 516-3464.

Glöm inte att uppge namn, telefon och e-postadress.

Norrbottens senioruniversitet, NorrSen

är en ideell förening
som vänder sig till personer som är 55+
E-post:
Medlem.NorrSen@gmail.com