Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sfi skolan Karlskrona

Sfi-skolan Karlskrona

Med glädje, kreativitet, professionalitet och modern språklära utmanar vi dig utifrån dina förutsättningar så att du når dina personliga mål.

 

Sfi skolan

Sfi drivs av Jämshögs folkhögskola i samverkan med Folkuniversitetet. Folkuniversitetet har  lång erfarenhet av att ge kurser i Sfi - svenska för invandrare. Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål grundläggande kunskaper i svenska språket, som deltagare på Sfi ska du:

  • lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk
  • få språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
  • utveckla en kommunikativ språkförmåga, både muntlig som skriftlig.

Kunskap förändrar

Vår undervisning bygger på folkbildningens principer om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Det genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. En internationell och öppen atmosfär präglar studiemiljön och det hörs många olika språk i korridorerna. Våra duktiga och engagerade sfi-lärare arbetar efter en tydlig grundsyn:

  • Uppmärksamma behov och utvecklingsmöjligheter för varje elev.
  • Skapa en tolerant, öppen och jämställd studiemiljö som främjar lärandet.
  • Modern teknik och pedagogik uppmuntrar till kreativa lärprocesser för att utveckla språket.

tjejer leker med löv

Du har rätt till att gå Sfi om:

  • du saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
  • du är 16 år eller äldre. Ingen övre åldersgräns finns.
  • du är folkbokförd och bosatt i Karlskronas kommun.

Du har rätt till att fullfölja kursen om du börjat men studierna kan avslutas om progression saknas och frånvaron är för hög.

All Sfi är kostnadsfri och du har rätt att själv bestämma vilken skola du vill studera vid.

 

Ansökan

Toggle module

Så här kan du anmäla dig

För att delta på Sfi-undervisningen hos oss väljer du Folkuniversitetet när du anmäler dig till Sfi på Vuxenutbildningen. Anmälan till SFI görs genom ett personligt besök på Vuxenutbildningen på någon av våra informationsträffar. Vuxenutbildningen finns på adress: Norra Kungsgatan 24 371 33 Karlskrona.

mer information får du via länken: http://www.karlskrona.se/sv/vuxenutbildningen/SFI/Anmalan-till-SFI/

Film om kursplan för sfi

Toggle module

Film om kursplan för sfi - textad version

Toggle module

Tidigare sfi-elever ger tips!

Toggle module