Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.


Särskild behörighet

Lägst betyg E i gymnasieskolans kurser:

  • Datorteknik 1a eller Datorteknik 1b, alternativt Godkänt betyg i Datorkunskap och Persondatorer eller motsvarande.
  • Dator och nätverksteknik alternativt Godkänt betyg i Datorkunskap och Lokala nätverk A eller motsvarande.

En översiktlig beskrivning av innehåll och kunskapskrav för ovanstående kurser hittar du här men i praktiken innebär det att du i princip kan:

  • Beskriva översiktligt hur datorer och lokala nätverk är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås med visst handlag
  • I samråd med handledare planera och utföra hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering, optimering och felsökning.
  • Åtgärda fel i datorer och datorsystem i samråd med handledare installera datorer i lokala nätverk med viss säkerhet använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt göra en enkel dokumentation av ditt arbete.

Reell kompetens
Om du saknar betyg i något ämne kan du genom reell kompetens ändå nå behörighet. Beskriv och förklara på vilket sätt du använder det behörighetsgivande ämnet i exempelvis ditt arbete. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan.

Urvalsgrunder

Särskilt prov

De sökande kallas via antagningssystemet yh-antagning.se, där de får utföra två olika test. Testet ger ett aktuellt mått på de sökandes kunskaper, oberoende av när och var de uppfyllde behörighetskraven. Det medverkande arbetslivet förespråkar särskilt prov i antagningsprocessen. Testen är:

  1. Språktest
  2. Ämnesspecifikt test

Språktestet avser svenska och engelska, då dessa språk förekommer både i skriftlig och muntlig form under utbildningens kurser och ibland som företagsspråk på LIA-platsen. Det ämnesspecifika testet testar kunskaper från de särskilda förkunskaperna, som är en absolut förutsättning för att uppnå lärandemålen på utbildningen.

Testen poängsätts enligt följande Språk 50 poäng och ämnesspecifika 100 poäng. Max antal poäng blir 150 poäng.

Tidigare utbildning

Avgångsbetyg från gymnasieskolans teknikprogram med inriktningen informations- och medieteknik 15 poäng
Avgångsbetyg från gymnasieskolan El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik 15 poäng
Max 15 p

Eftergymnasial utbildning inom IT = 2 poäng per avklarad termin, max 5 terminer
Max 10 poäng


Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet.
  • Arbetsintyg från samtliga arbetsplatser du vill åberopa i ansökan som visar på när du påbörjade och avslutade anställningen samt vilka arbetsuppgifter du haft
  • CV med information om utbildningar, anställningar, m m. (ange tidsperiod för respektive anställning) 

Microsoft system- och infrastrukturspecialist, Göteborg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands
Toggle module

Här nedan ser du några av de företag och organisationer som är knutna till utbildningen.

Logga Advania
Logga Centric

Logga Atea
Logga Optinet

Candidator logo

ComuGroup logo

Get it nordic logo