Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kursernas innehåll

Kursernas innehåll

Utbildningen sträcker sig över tre terminer och består av nio huvudmoment/delkurser.

Avancerad Windows Server Administration Powershell, Skripting (6 v)


Genomgång av installation, konfiguration, administration och felsökning i Microsoft Windows Server i aktuell version.

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper om Microsoft Windows server, skillnader mellan roaming profiles/local profiles samt virtual folders samt Deployment tjänster och paket i aktuell Microsoft Windows version. Den studerande ska också ha kunskaper om skillnader mellan roller och funktioner i en servermiljö. Dessutom ska den studerande ha kunskaper i skriptspråket Powershell och Domain Name System (DNS).

 • Den studerande ska ha färdigheter i installation, konfiguration, administration av Microsoft Windows Server, att använda skriptspråket Powershell för systemadministratörer samt installation, konfiguration, skapa och administrera deployment-tjänster och paket i Windows Server.
 • Den studerande ska få kompetenser för att arbeta med ett problemlösande angreppssätt.

Applikationer och tjänster (6 v)

Genomgång av Domain Name System (DNS), Active Directory, skillnader för- och nackdelar i olika scenarior gällande Organizational Units, grupper (Domain, Global) och distributionslistor i Microsoft Windows server.Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper om Domain Name System (DNS), Active Directory, för- och nackdelar i olika scenarior gällande Organizational Units, grupper (Domain, Global) och distributionslistor i Microsoft Windows server.

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper om Domain Name System (DNS), Active Directory, skillnader för- och nackdelar i olika scenarior gällande Organizational Units, grupper (Domain, Global) och distributionslistor i Microsoft Windows server. Den studerande ska också ha kunskaper om gruppens betydelse och sin egen möjlighet att medverka och påverka arbetssituationer samt olika roller inom ett projekt.

 • Den studerande ska ha färdigheter i Administrera Active Directory, att självständigt hantera kunder, förstå och lösa kundens efterfrågan inom området.
 • Den studerande ska ha kompetenser för att arbeta med ett problemlösande angreppssätt.

Hårdvaruvirtualisering (6 v)

Kursen behandlar planering, installation och administration av Hyper-V.
Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper i Hyper-V.
Den studerande ska ha färdigheter i planering, installation och administration av Hyper-V.
Den studerande ska ha kompetenser för att arbeta med ett problemlösande angreppssätt.

Microsoft System Center (13 v)

Genomgång av de viktigaste komponenterna och deras funktion i Microsoft System Center.
Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper i Microsoft System Center: Configuration Manager, Operations Manager, Data Protection Manager, Service Manager, Virtual Machine Manager, Orchestrator, Endpoint Protection samt installation, konfigurering, administration av molntjänster kopplade mot lokala nät/AD. Den studerande ska också ha kunskaper om säkerhet i nätverk.

 • Den studerande ska ha färdigheter i System Center konfiguration, dataskydd och virtuella maskiner och att integrera molntjänster i verksamhetens befintliga IT-arkitektur.
 • Den studerande ska ha kompetenser för att arbeta i Microsoft System Center samt med ett problemlösande angreppssätt.

Projektmetodik, ITIL v3 Foundation (2 v)

Genomgång av projektmetodik för IT-tekniker och ITIL, en samling principer för hantering av IT-tjänster.
Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper i projektmetodik för IT-tekniker, olika roller inom ett projekt samt ITIL.

 • Den studerande ska ha färdigheter för att certifiera sig i ITIL.

Nätverk, Kommunikation, Säkerhet (8 v)

Genomgång av installation, konfiguration, administration och felsökning i medelstora nätverk bestående av routrar och switchar.
Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper i implementering och verifiering av kopplingar till andra siter i ett WAN och säkerhet i nätverk.

 • De studerande ska även kunskaper om säkerhet i nätverk.
 • Den studerande ska ha färdigheter i installation, konfiguration, administration och felsöka VLAN samt att administrera en brandvägg och VPN.
 • Den studerande ska ha kompetenser för att arbeta med ett problemlösande angreppssätt.

LIA 1 (8 v)

Den studerande ges möjligheten att tillämpa kunskapen inom något/några av områdena Avancerad Windows Server Administration, PowerShell Scripting, Applikationer och tjänster, Exchange, hårdvaruvirtualisering, Microsoft System Center, projektmetodik för IT-tekniker, nätverk, kommunikation och säkerhet. Efter praktiken ska den studerande ha kompetenser att arbeta som IT-tekniker med design, implementation och drift, att vara delaktig i förändrings- och förbättringsprocesser inom IT-infrastrukturområdet och att arbeta med ett problemlösande angreppssätt samt med ett kundorienterat affärstänkande.

 • Den studerande ska ha kompetenser för att medverka i projekt inom IT-systemområdet.

Molntjänster – Azure, Exchange (6 v)

Genomgång av molntjänster med fokus på Azure och installation, administration och konfiguration av Exchange.
Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper i Installation, konfigurering, administration av molntjänster kopplade mot lokala nät/AD samt Exchange.

 • Den studerande ska ha färdigheter i installation, konfigurering, administration av molntjänster kopplade mot lokala nät/AD, integration molntjänster i verksamhetens befintliga IT-arkitektur samt planering och driftsättning av Exchange.
 • Den studerande ska få kompetenser för att arbeta med ett problemlösande angreppssätt.
 • Den studerande ska ha kompetenser att konfigurera och arbeta med molntjänster och att arbeta med Exchange.

LIA 2 (8 v)

Den studerande ges möjligheten att tillämpa kunskapen inom något/några av områdena Avancerad Windows Server Administration, PowerShell Scripting, Applikationer och tjänster, Exchange, hårdvaruvirtualisering, Microsoft System Center, projektmetodik för IT-tekniker, nätverk, kommunikation och säkerhet samt molntjänster – Azure, Exchange. Efter praktiken ska den studerande ha kompetenser att arbeta med design, implementation och drift, att självständigt och initiativrikt arbeta som IT-tekniker, att vara delaktig i förändrings- och förbättringsprocesser inom IT-infrastrukturområdet och att arbeta med ett problemlösande angreppssätt samt med ett kundorienterat affärstänkande.

 • Den studerande ska ha kompetenser för att medverka i projekt inom IT-systemområdet.

Examensarbete (3 v)

I examensarbetet ska den studerande tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknikområdet inom ett givet område.

 • Den studerande ska självständigt analysera och diskutera frågeställningar samt hantera större problem på grundnivå inom teknikområdet.
 • Den studerande ska kunna reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat.
 • Den studerande ska kunna identifiera behov av ytterligare kunskap och hur den personliga kompetensen kan utvecklas.

Examensarbetet ska presenteras muntligt inför klassen och representanter från ledningsgruppen samt skriftligt, vilket ger den studerande färdighet i muntlig och skriftlig presentation av ett genomfört IT-projektarbete.

Microsoft system- och infrastrukturspecialist, Göteborg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands
Toggle module

Här nedan ser du några av de företag och organisationer som är knutna till utbildningen.

Logga Advania
Logga Centric

Logga Atea
Logga Optinet

Candidator logo

ComuGroup logo

Get it nordic logo