Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kursernas innehåll

Kursernas innehåll

Utbildningen sträcker sig över tre terminer och består av nio huvudmoment/delkurser.

Programmering 1 – C# och NET (6 v)
Kursen ger den studerande gedigna kunskaper om plattformen.NET och hur den byggs upp från grunden. Kursen ska även ge de studerande en fördjupad kunskap i programmeringsspråket C#.

Office 365 som utvecklingsplattform (3 v)
Kursen ger de studerande kunskaper om funktioner och möjligheter som finns i SharePoint. Den studerande ges en grundläggande förståelse för arkitekturen och vidare vilka områden (web, samarbete, dokumenthantering, Business Intelligence m.m.) som ingår i olika versioner av plattformen. Kursen ger en överblick över vilka utvecklingsmöjligheter som SharePoint erbjuder. Den studerande får insikt om olika ”sätt” att utveckla på SharePoint. Vilka API:er, Tjänster och objektmodeller som finns tillgängliga. Vidare ges en överblick över olika utvecklingsverktyg som SharePoint Designer och Visual Studio.

Programmering 2 – ASP.NET (6 v)
Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper i ASP.NET, vilket ger förutsättningar för att direkt börja utveckla applikationer i SharePoint. Den studerande får bl a grundläggande kunskaper om databashantering, HTML och CSS samt får lära sig skapa och konfigurera ASP.NET webbformulär.

Projektstyrning (3 v)
Kursen behandlar projektstyrning med fokus på projektmetoden Scrum. Den studerande ska få kunskaper om hur aktiviteter i ett utvecklingsteam organiseras enligt Scrum och hur projektstyrningen kan följas upp med verktyg som Team Foundation Server. Kursen ger även den studerande kunskaper om tekniker för modellering, design och testning av programvara.

Office Developer 1 (8 v)
Kursen ger de studerande kunskaper om i hur man bygger .NET applikationer med hjälp av utvecklingsverktyget Visual Studio för att kunna utveckla typiska objekt i SharePoint som Listor och Webbdelssidor. De studerande får även kunskaper för att kunna programmera mot objekt och tjänster som Server-Side Model, ASP.NET Services, Client Object Model och WCF Services.

Webb-baserad utveckling i Sharepoint (6 v)
Kursen innefattar praktiska tillämpningar på web-baserad utveckling i SharePoint. Kursen ska ge de studerande kunskaper i att använda verktyg som SharePoint Designer, Css, Javascript för att förändra utseende på siter. De får lära sig grunderna i skriptspråket Javascript och hur det kan användas för att skapa appar (add-ins) till SharePoint.

LIA 1 (10 v)
Den studerande ska få praktisk erfarenhet av rollen som SharePointutvecklare samt en ökad förståelse för hur SharePoint kan användas i en verksamhet. Den studerande ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att utföra enklare SharePoint-utveckling utifrån behovsanalys, förstudier och kunddirektiv samt ha kunskap om samt reflekterat kring yrkesrollen som konsult och/eller utvecklare av SharePoint.

Office Developer 2 (8 v)
De studerande ska lära sig att utveckla avancerade SharePoint-lösningar genom att kombinera de kunskaper och färdigheter de fått i tidigare kurser. De får lära sig att utveckla molnbaserade SharePoint-lösningar med hjälp av Microsofts plattform Azure samt hur sökfunktionen kan användas för att lösa olika problemställningar.

LIA 2 (10 v)
Den studerande ska efter avslutad kurs ha deltagit i planering och genomförande av ett SharePoint-projekt, ha kompetenser för att utföra kvalificerad SharePoint-utveckling utifrån behovsanalys, förstudier och kunddirektiv och i och med detta kunna axla rollen som junior SharePointkonsult.

Examensarbete
Genom att självständigt genomföra och presentera ett eller flera projekt ska den studerande visa fördjupade kunskaper inom ett eller flera av utbildningens områden. Detta görs genom teoristudier, metodval, genomförande av undersökning, analys, rapportskrivning, redovisning och feedback. På så sätt har den studerande visat att hen självständigt kan söka information för att lösa ett problem i arbetslivet, självständigt kunna gripa sig an en teoretisk eller praktisk uppgift och etablera lämpliga kontakter

Office 365 / SharePoint Developer, Göteborg

Toggle module

Bli SharePoint Developer

Toggle module
Toggle module
Toggle module

Här nedan ser du några av de företag och organisationer som är knutna till utbildningen.