Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
två personer som har frågor om utbildningen

FAQ

Här presenteras vanliga frågor vi får från de sökande.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Efter den första februari går du in på utbildningens startsida här på webbplatsen och klickar dig vidare till det webbaserade ansökningssystemet och följer instruktionerna där. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post utan godtar endast digitala ansökningshandlingar. Se därför till att du har alla dina handlingar på fil innan du påbörjar din ansökan. Döp dina filer efter vad de innehåller, t ex "gymnasiebetyg". Du kan scanna in dina originalhandlingar eller ta tydliga foton av dem. Kontrollera att det går att läsa allt som står i t ex betyget. Hela betyget måste finnas med. Vissa betyg är tvåsidiga och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns endast om namn, personnummer och hela betyget syns tydligt.

Kan man skicka in sin ansökan via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar.

Behörighetskrav?

Du måste ha grundläggande behörighet samt lägst betyg E/G/3 i Svenska2 eller Svenska som andraspråk2 och matematik2, eller motsvarande.

Vem kan söka till utbildningen Redovisningsekonom med lönekompetens?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen (35) gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är tre prov, ett i svenska och engelska, ett problemlösningstest och ett i matematik. De sökande som får högst sammanlagda poäng erbjuds plats på utbildningen.

När och var kan jag göra särskilt prov?

Alla behöriga sökande kallas via yh-antagning.se till särskilt prov i Uppsala i maj.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är 30 april 2019.

Kan man komplettera senare om man tar studenten i juni?

Ja, om du tar studenten i vår kan du komplettera med ditt avgångsbetyg senast 17  juni 2019.

När startar utbildningen?

Utbildningen startar 9 september 2019.

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen är en heltidsutbildning. Det är lektioner ca 3 dagar/vecka, övrig tid fylls av egna studier, grupparbeten, metodövningar, m m. Under praktikperioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? Varvar man praktik med teoretisk utbildning eller gör man klart den teoretiska delen först och avslutar med praktiken?

Teori och praktik varvas under utbildningen.

Kan man jobba samtidigt eller är det en heltidsutbildning?

Det är en heltidsutbildning och vi rekommenderar starkt att man inte arbetar på vardagarna.

Är utbildningen på distans?

Nej, utbildningen sker på plats i Uppsala.

Hur mycket praktik (LIA) innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller två praktikperioder, LIA (ämnet heter lärande i arbete). 11 respektive 10 veckor. Totalt 21 veckor.

Måste man göra sin praktik (LIA) i Uppsala?

Nej, man kan göra LIAn även på andra orter.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betala du kurslitteratur samt resor till och från praktikplatsen själv.

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.

Vad innebär en YH-utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Vad innebär YH-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?

Du som går en yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng och dessa motsvarar inte högskolepoäng. 5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Vad krävs för att få examensbevis?

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Anordnar skolan studentboende?

Nej det gör vi inte.

Hur lång är utbildningen?

Den är drygt 2 år (Fyra terminer plus fem veckor.)

Redovisningsekonom med lönekompetens, Uppsala

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands