Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Medicinsk sekreterare Varberg

Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare spelar en viktig roll för kvaliteten och säkerheten på det viktiga dokumentationsarbete som utförs inom sjukvården. Yrket har utvecklats mycket under de senaste tjugo åren och idag är efterfrågan stor på medicinska sekreterare med hög administrativ kompetens och kunskaper inom bland annat IT, ekonomi och juridik.

Medicinsk sekreterare, Varberg

Fakta

En medicinsk sekreterare arbetar med dokumentation och måste bland annat vara insatt i hur den medicinska dokumentationen utförs med modern teknik inom såväl offentlig sjukvård som inom företagshälsovård. Detta lär du dig genom denna utbildning, som även ger kunskaper om bland annat kroppens uppbyggnad och funktion och om hur vi människor fungerar i arbetslivet. Genom LIA-perioderna, alltså de delar av utbildningen som sker på en arbetsplats, omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Sammantaget blir du väl förberedd för yrkesrollen och får kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Huvudman för utbildningen är Campus Varberg

Campus logga

Sista ansökningsdatum:
2019-08-26
Utbildningsstart:
2019-04-15
Omfattning:
2 år, 400 YH-poäng, heltid
Studietakt:
Heltid
Antal platser:
30
Antal veckor LIA:
20
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Medicinsk sekreterare
Vårdadministratör
Läkarsekreterare

Utbildningens mål

Som medicinsk sekreterare kan du arbeta på sjukhus, på vårdcentral, på husläkarmottagning eller inom företagshälsovården. Du kan bland annat sköta medicinsk dokumentation inom sjukvården på ett självständigt sätt, ge kvalificerad support till forskare och ingå i olika verksamheters teamarbete. Att bedöma och koda diagnoser är ytterligare en kompetens som utbildningen ger. Du har förmågan att samarbeta såväl med olika yrkeskategorier inom vården som med patienter.

Kurser

 • Anatomi, sjukdomslära och behandlingsformer
 • Arbetspsykologi
 • Diagnosklassificering
 • Ekonomi för vården
 • Engelska för vården
 • Examensarbete
 • Forskningsstöd
 • Informationshantering
 • IT inom vården
 • LIA1
 • LIA2
 • LIA3
 • Medicinsk dokumentation
 • Medicinsk terminologi
 • Patientsäkerhet och kvalitet inom vården
 • Sjukvårdens organisation och utveckling

Arbetsmarknad

Behovet av medicinska sekreterare är stort, och förväntas vara det även under kommande år. Det stora behovet beror bland annat på pensionsavgångar och att det under lång tid har funnits en brist på utbildade medicinska sekreterare.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Kontaktinformation:

Telefon: 010-516 18 11Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Medicinsk sekreterare, Varberg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands
Toggle module