Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Information

Information

Utbildningstid är2 år och omfattar 80 veckor. Av dessa är60 veckor teori och20 veckor Lärande i Arbete. Det övergripandemålet är arbeteefter avslutad utbildning. Utbildningen varvar teori och praktik vilket innebär att du direkt kan tillämpa dina kunskaper i verkligheten.

Relaterad information

YH Medicinsk Sekreterare är för dig som vill arbeta med vårdadministration offentligt eller privat. Stora förändringar i samband med hantering av vårdens information i form av journaler, diagnoser etc pågår. Processerna kring vårdadministration digitaliseras alltmer. Den nya yrkesrollen får ett allt tydligare IT-stöd. En Medicinsk sekreterare ska kunna arbeta med praktisk administration kring behandling och vård av patienter gällande dokumentation, informationshantering och reception.
Medicinsk sekreterare är ett serviceyrke. Du ska ha god samarbetsförmåga, ordningssinne och vara förtrogen med jämställdhetsfrågor och integration. Förmåga att medverka/leda kvalitetshöjande projekt är väsentlig.

Arbetsuppgifter som Medicinsk sekreterare kommer att möta, är att underlätta och dokumentera patienters vardagliga möten med vården och att medverka vid förbättring och utveckling av det administrativa stödet i verksamheten. Andra tänkbara arbetsuppgifter kan vara informationsfrågor,  konferensverksamhet eller statistikbearbetning. Specialuppgifter i olika former inom IT, statistik, information m.m. förekommer. Gemensamt för dessa uppgifter är att du som person är systematisk, analytisk och utvecklingsinriktad.

Yrkesbenämningen för administratörer inom vården kan vara medicinska sekreterare, läkarsekreterare och vårdadministratörer. Om du har erfarenhet och ledaregenskaper kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra liknande områden.

Utbildningens innehåll har utvecklats i aktivt samarbete med Landstingen i Dalarna. Utbildade Medicinska sekreterare kommer att behöva rekryteras och platser för Lärande i Arbete (LIA), som är en viktig del i utbildningen, ställs till förfogande av samarbetsparten.

Examen
Efter fullgjord utbildning får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som Medicinsk sekreterare. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Europass
Vid examen får du ett Europass-tillägg till examensbeviset. Som ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft har de tagit fram en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Europass-tillägg till examensbevis är ett dokument som beskriver ett examensbevis från en yrkeshögskoleutbildning. Tillägget ersätter inte det ursprungliga examensbeviset utan ska användas som ett komplement.

 

Medicinsk sekreterare, Falun

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands