Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Ledningsgruppen om utbildningen

Ledningsgruppen om utbildningen

Alla yh-utbildningar har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet. Åsa Florén är utvecklingsansvarig på Akademiska sjukhusets avdelning Vårdadministrativ service och medlem i ledningsgruppen för utbildningen Medicinsk sekreterare vid Folkuniversitetet i Uppsala. Här svarar hon på några frågor kring utbildningen.

Varför är du och din arbetsplats engagerad i denna YH-utbildning?
Vi ser stora samarbetsvinster med Folkuniversitetets YH-utbildning till medicinsk sekreterare, inte bara för att vi kan rekrytera nya medarbetare men också för att vi är delaktiga i att skapa framtidens medicinska sekreterare.

Vilka fördelar ser du med YH-utbildning som utbildningsform?
Det är en fantastisk utbildningsform som verkligen ger både studenterna och arbetslivet den bästa starten. Vi tar emot många av studenterna på LIA, utan utbildningen i den här formen hade det fortfarande varit en stor brist på medicinska sekreterare i Uppsala.

Vad är det bästa med just denna utbildning?
Att få följa studenterna, se dem från första introduktionsdagen till examensdagen och sedan i tjänst hos oss! Det är så otroligt peppande att gå i korridorerna och träffa på flera tidigare studenter på Folkuniversitetet som idag arbetar hos oss. Att få vara så pass delaktiga som vi dessutom är i innehåll, kursplaner, kurser med mera gör också att vi kan känna oss trygga i fortsatt kompetensförsörjning.

Hur ser arbetsmarknaden ut för dessa YH-studenter, vilka arbetsgivare och yrkesroller kan bli aktuella?
Arbetsmarknaden ser bra ut, en relativt stor procentandel medicinska sekreterare hos oss tillhör dessutom en äldre generation som snart går i pension. Medicinska sekreterarstudenter ska framför allt söka sig till vården eftersom det är just det som skiljer medicinska sekreterare från andra typer av sekreterarroller. Fler och fler tekniska lösningar tas fram inom vården och inom detta område ser vi gärna att medicinska sekreterare har en nyckelroll i framtiden. Vi arbetar också med att se till att rätt kompetens utför rätt sorts arbetsuppgifter inom vården, vilket medför att medicinska sekreterare får mer varierade arbetsuppgifter och större ansvar.

Har du något råd till personer som funderar på om de ska söka till utbildningen?
Gör det! Det kommer att vara två år som du spenderat väl.

Skulle du anställa någon som genomgått utbildningen? Varför?
Absolut, och det gör vi! Vi vet vilka studenterna är eftersom vi tar emot dem på LIA, vi vet också vilken utbildning de fått. Dessutom anordnar vi till och med egna rekryteringsdagar för studenterna för att vi verkligen vill anställa dem hos oss!

Medicinsk sekreterare, Uppsala

Toggle module

1 juni 2017: Första kullen Medicinska sekreterare har tagit examen!

Toggle module

Toggle module

Examensarbete, vårterminen 2017

Toggle module