Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Medicinsk sekreterare, utbildningsinformation

Medicinsk sekreterare, utbildningsinformation

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Medicinsk sekreterare. Utbildningen innehåller 14 obligatoriska delkurser varav tre utgör LIA-perioderna.

Relaterad information

Medicinsk Sekreterare är för dig som vill arbeta med vårdadministration offentligt eller privat. Stora förändringar i samband med hantering av vårdens information i form av journaler, diagnoser etc pågår. Processerna kring vårdadministration digitaliseras alltmer. Den nya yrkesrollen får ett allt tydligare IT-stöd.

Arbetsuppgifter som en Medicinsk sekreterare ska kunna är praktisk administration kring behandling och vård av patienter gällande dokumentation, informationshantering och reception.
Medicinsk sekreterare är ett serviceyrke. Du ska ha god samarbetsförmåga, ordningssinne och vara förtrogen med jämställdhetsfrågor och integration. Förmåga att medverka/leda kvalitetshöjande projekt är väsentlig.

Yrkesbenämningen för administratörer inom vården kan vara medicinska sekreterare, läkarsekreterare och vårdadministratörer. Om du har erfarenhet och ledaregenskaper kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra liknande områden.

Examen - Efter fullgjord utbildning får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som Medicinsk sekreterare. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

 • få anställning som medicinsk sekreterare, hälso- och sjukvårdssekreterare, läkarsekreterare, vård- och klinikadministratör inom offentlig eller privat sektor
 • kunna bidra till utvecklingsarbete inom vårdadministrativa området
 • effektivisera och följa den tekniska utvecklingen inom vårdadministrativa området
 • bistå som personaladministrativ funktion

Kurser, YH-poäng

 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 50 YH-poäng
 • Arbetspsykologi och arbetsmiljö, 15 YH-poäng
 • Diagnosklassifikation, 30 YH-poäng
 • E-hälsa, 15 YH-poäng
 • Ekonomi och organisation, 20 YH-poäng
 • Engelskt yrkesspråk, 20 YH-poäng
 • Examensarbete Medicinsk sekreterare, 15 YH-poäng
 • Hälso-och sjukvårdsadministration, 45 YH-poäng
 • Introduktionskurs, 5 YH-poäng
 • Kommunikation och informationskunskap, 25 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
 • Medicinsk dokumentation, vårdsystem och IT, 35 YH-poäng
 • Medicinsk terminologi, 25 YH-poäng

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

 • få anställning som medicinsk sekreterare, hälso- och sjukvårdssekreterare, läkarsekreterare, vård- och klinikadministratör inom offentlig eller privat sektor
 • kunna bidra till utvecklingsarbete inom vårdadministrativa området
 • effektivisera och följa den tekniska utvecklingen inom vårdadministrativa området
 • bistå som personaladministrativ funktion

Medicinsk sekreterare, Uppsala

Toggle module

1 juni 2017: Första kullen Medicinska sekreterare har tagit examen!

Toggle module

Toggle module

Examensarbete, vårterminen 2017

Toggle module