Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Medicinsk sekreterare, utbildningsinformation

Medicinsk sekreterare, utbildningsinformation

Kurser, behörighet och urval.

Kurser, YH-poäng

 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 50 YH-poäng
 • Arbetspsykologi och arbetsmiljö, 15 YH-poäng
 • Diagnosklassifikation, 30 YH-poäng
 • E-hälsa, 15 YH-poäng
 • Ekonomi och organisation, 20 YH-poäng
 • Engelskt yrkesspråk, 20 YH-poäng
 • Examensarbete Medicinsk sekreterare, 15 YH-poäng
 • Hälso-och sjukvårdsadministration, 45 YH-poäng
 • Introduktionskurs, 5 YH-poäng
 • Kommunikation och informationskunskap, 25 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
 • Medicinsk dokumentation, vårdsystem och IT, 35 YH-poäng
 • Medicinsk terminologi, 25 YH-poäng

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

 • få anställning som medicinsk sekreterare, hälso- och sjukvårdssekreterare, läkarsekreterare, vård- och klinikadministratör inom offentlig eller privat sektor
 • kunna bidra till utvecklingsarbete inom vårdadministrativa området
 • effektivisera och följa den tekniska utvecklingen inom vårdadministrativa området
 • bistå som personaladministrativ funktion

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper
motsvarande betyget E/G/3 i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 och i Engelska 6, eller motsvarande.

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De behöriga kallas till ett språktest och en gruppintervju. Betyg, prov och intervju poängsätts och de sökande med högst poäng erbjuds plats på utbildningen.

Medicinsk sekreterare, Uppsala

Toggle module

1 juni 2017: Första kullen Medicinska sekreterare har tagit examen!

Toggle module

Toggle module

Examensarbete, vårterminen 2017

Toggle module