Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Behörighet

Behörighet

Vem är behörig att gå utbildningen? Hur går urvalet till?

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

  1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Med gymnasieexamen menas 3-årigt gymnasium (minst 2250 gymnasiepoäng) eller motsvarande. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

 

Du ansöker till utbildningen via digitalt ansökningsformulär.

Bifoga dokument som styrker gymnasieexamen med minst godkänt i 2 250 gymnasiepoäng (eller motsvarande).

 

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha godkända betyg som motsvarar en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Examen ska uppvisa betyg som motsvarar 3-årigt gymnasium. I grundläggande behörighet så ingår minst Godkänt betyg i Svenska/svenska som andra språk 1, Engelska 5 och Matte 1.

Betyg som styrker din behörighet till utbildningen ska bifogas din ansökan.

Saknar Du betyg men anser att Du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för utbildningen kan Du åberopa reell kompetens. Dina kunskaper ska motsvara det som övriga sökande styrker via sina betyg.

 

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen sker ett urval. Urvalet sker genom ett särskilt prov som avser att pröva att de sökande har tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och samhällskunskap.

 

Särskilt prov

De sökande som är behöriga till utbildningen kommer att kallas till en informations- och provdag i Östersund. Under informationsdagen kommer det att ske två saker. För det första kommer alla behöriga sökande att få information om utbildningen och hur det är att vara yrkesverksam socialpedagog.

För det andra kommer de sökande att få delta i ett skriftligt prov där läsförståelse i svenska och engelska samt kunskaper i samhällskunskap prövas. Svårighetsgraden på provet ligger i nivå med de ämneskunskaper som utgör behörighetsgrund för utbildningen.

Antagning

När antagningsprovet är genomfört rangordnas de sökande genom poängen från provet. Om två sökande får samma poäng på provet så viktas resultatet att poängen från samhällsdelen väger mer än poängen från språkdelen.

De sökande antas till utbildningen enligt denna rangordning. När utbildningens platser är fyllda tilldelas reservplatser enligt samma rangordning.

 

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet

Om Du åberopar reell kompetens så ska Du skicka in lämpliga intyg eller underlag som Du anser styrker Din reella kompetens. Det kan till exempel handla om arbetsgivarintyg, studieintyg, meriter från ideella uppdrag eller liknande. Detta kommer utgöra ett första underlag för att bedöma om Du har den reella kompetens som krävs för att kunna gå vidare i antagningsprocessen.

Socialpedagog, Östersund

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands