Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Behörighet och urval

Saknar du dokumenterad behörighet? Har du kunskapen men inte betygen? Sök ändå! Vi validerar alltid det du verkligen kan.

 

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett
urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Betyg

Behöriga sökande rangordnas efter betygssnitt från gymnasiekurserna i matematik, svenska och
engelska, samt de kurser som krävs som särskilda förkunskaper. Sökande från andra länder där
betyget inte ger något betygssnitt, ges automatiskt poängtal 10,0. I fall då sökande saknar
gymnasiebetyg, men har intyg från eftergymnasiala studier från annat land, ges automatiskt
poängtal 10,0. Saknar de sökande dokumentation som kan ge behörighet prövas deras
reellakompetens på den sökandes uppmaning. Om valideringen av reell kompetens ger
behörighet, ges automatiskt poängtal 10,0.

Tidigare utbildning

Om den sökande kan visa dokumenterade eftergymnasiala studier, med minst godkänt betyg, ger
följande tillägg till snittbetyget från gymnasiet:

1 poäng per termin inom utbildningens yrkesområde, max 4 poäng
0,5 poäng per termin utom utbildningens yrkesområde, max 2 poäng

Yrkeserfarenhet

Om den sökande kan visa dokumenterad arbetslivserfarenhet på minst halvtid, ger följande tillägg
till snittbetyget från gymnasiet:

0,2 poäng per månad inom utbildningens yrkesområde, max 8 poäng
0,1 poäng per månad utom utbildningens yrkesområde, max 4 poäng

Om de särskilda förkunskaperna är arbetslivserfarenhet, påbörjas räkningen av tilläggspoäng från
och med när de särskilda förkunskaperna är uppfyllda

Teknikinformatör, distans

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands
Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan

Gör din LIA utomlands

Toggle module

Går du redan en yrkeshögskoleutbildning? Vill du göra din LIA-praktik i Europa? Ta kontakt med din utbildningshandläggare!