Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Kursernas innehåll

Allmän arbetsmiljökunskap.

I kursen får du en inledande förståelse för hur arbetsmiljöarbete bedrivs och vilka som deltar i ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetets styrning.

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om arbetsmiljölagstiftningens regelverk och hur detta tolkas och implementeras.

Arbetsmiljö och säkerhet.

Här får du kunskaper om orsakerna till de mest frekventa olyckorna samt metoder för hur dessa kan förebyggas.

Psykosocial arbetsmiljö.

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om psykosociala aspekters påverkan på medarbetares välbefinnande.

LIA 1.

De studerande tillämpar sina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter.

Belastningsergonomiska faktorer.

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper om människokroppens funktion samt begränsningar när det gäller fysisk och ergonomisk belastning såväl inom tjänsteföretag som inom tung industri.

Kemiska faktorer.

I kursen får de studerande kunskap om kemiska faktorers inverkan på arbetsmiljön. Tillämpning av metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Fysikaliska faktorer.

I kursen får de studerande kunskap om fysikaliska faktorers inverkan på arbetsmiljön. Tillämpning av metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Yttre miljö.

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om sambanden mellan arbetsmiljö och yttre miljö. De ska också få förståelse för den terminologi, lagstiftning och styrmedel som används inom miljöområdet.

LIA 2.

De studerande tillämpar sina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter. 

Examensarbete.

Målet med kursen är att den studerande självständigt ska kunna genomföra och presentera uppdrag av undersökande karaktär. Arbetet ska genomföras och presenteras på ett vetenskapligt sätt.

Arbetsmiljöingenjör, Göteborg/distans

Toggle module

Bli arbetsmiljöingenjör

Toggle module