Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Mer om utbildningen

Mer om utbildningen

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Säkerhets- och trygghetskoordinator.

Utbildningen ger kunskaper om/i

 • Risk Management inklusive risk- och sårbarhetsanalys
 • Metoder för brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder
 • Krisberedskap
 • Upphandling, avtalsrätt och generell säkerhetsrelaterad lagstiftning
 • Evenemangssäkerhet inklusive Crowd Management och Crowd Control
 • Säkerhetsrelaterad teknik
 • Informationssäkerhet
 • Branschkunskap inklusive trendspaning och omvärldsanalys
 • Ledarskap och förändringsarbete, projektstyrning samt kvalitets- och kontinuitetsarbete
 • Ekonomi – investeringskalkyler inom säkerhet

Utbildningen ger färdigheter i att

 • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt skapa handlingsplaner
 • Arbeta gränsöverskridande med trygghetsskapande åtgärder
 • Kunna leda eller delta i en krisorganisation
 • Kunna söka i, förstå och tolka lagar och föreskrifter inklusive anbudsunderlag
 • Bedöma, förstå, skapa och anpassa relevanta lösningar vid evenemang
 • Kunna bedöma behov samt beställa relevanta tekniklösningar inom övervakning, IT och informationssäkerhet
 • Kunna bedöma behov samt beställa relevanta lösningar inom bevakning, personskydd och konsulttjänster
 • Bygga och bevaka sitt personliga varumärke genom nätverkande
 • Leda andra och skapa engagemang i projekt och processer för att nå uppsatta mål
 • Lyssna, tala, presentera och agera situationsanpassat på såväl svenska som engelska
 • Bereda beslutsunderlag såsom rapporter och förstudier
 • Beräkna kostnader gentemot insats och kunna beräkna samt påvisa ROI

Utbildningen ger kompetenser för att

 • Identifiera och påvisa risker samt implementera åtgärdsplaner
 • Samverka systematiskt
 • Identifiera möjliga kriser, hantera uppkomna kriser och skapa och förmedla en korrekt lägesbild
 • Ställa krav och agera som beställare för relevant teknik samt tjänster
 • Skapa och förstå upphandlingsunderlag och avtal både som beställare och leverantör, samt kunna tillämpa relevant lagstiftning, utifrån förståelse för ekonomiska och juridiska aspekter inklusive kvalitetsuppföljning
 • Skapa verktyg för systematik och processer i syfte att effektivisera resursanvändning samt förstå konsekvenser i samband med evenemang
 • Vara en aktiv part i relevanta nätverk och sammanhang
 • Leda, planera, samordna och driva processer och projekt mot uppsatta mål
 • Kommunicera skriftligt och muntligt samt kunna informera, presentera och diskutera säkerhetsfrågor
 • Kunna uttrycka och diskutera en risk- och sårbarhetsanalys i ekonomiska värden

Behörighet:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om behörighet på MYH

Särskild behörighet:

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet om minst två (2) år - d.v.s. totalt 24 månader, minst deltid d.v.s. 19 timmar per vecka. Denna tid ska ha en relevant koppling till utbildningens inriktning inom Säkerhet – Trygghet – Evenemang eller inom koordinering, projektledning och förändringsarbete. 

Ledningsgruppen

Både i Stockholm och Malmö har vi en mycket stark och engagerad ledningsgrupp med deltagare från stora och små företag samt myndigheter. Dessa ledningsgrupper garanterar en stark näringslivsanknytning och en gedigen branschkunskap.


YH-utbildningar

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands