Sök Meny
Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i yrkeshögskoleutbildningen Drift- och fastighetstekniker.

Introduktion, 1 vecka
Yrkesrollen, studieteknik och grundläggande projektmetodik.

Fastighetsteknik 1, 6 veckor
Klimatskal, värme/kyla, ventilation, vatten/avlopp och elsystem. Förståelse för hur systemen är uppbyggda och hur de samverkar på en övergripande nivå.

LIA 1, 4 veckor
Praktik på ett fastighetsbolag.

Fastighetsekonomi, 3 veckor
Nyckeltal och begrepp, förståelse för grundläggande fastighetsekonomi och att kunna jämföra offerter.

Kommunikation för Drift- och fastighetstekniker, 3 veckor
Olika kommunikationsmodeller, att kunna möta kunder från olika målgrupper och nationaliteteter samt konflikthantering.

Fastighetsteknik 2, 6 veckor
Fördjupning i värmeteknik, kylteknik och ventilationsteknik samt övriga fastighetsrelaterade system som brandskydd, passersystem, larm och hissar. Inre och yttre skötsel såsom lokalvård och skötsel av grönyta.

Elteknik, 5 veckor
Elscheman och elsäkerhet.

Styr- och reglerteknik, 3 veckor
Uppbyggnad, drift, felsökning och åtgärder.

LIA 2, 6 veckor
Drift- och fastighetsteknik under handledning.

Fastighetsrelaterad juridik, 2 veckor
Förståelse för fastighetsrelaterad juridik. Kunna läsa och tolka avtal och gränsdragningslistor.

IT-kunskap, 2 veckor
Vanligt förekommande IT-system inom drift- och fastighetsteknik. Dagens nya teknik inom digitalisering samt spaning mot morgondagens.

Projektledning/personligt ledarskap, 3 veckor
Kunna driva egna projekt och arbeta efter en projektmetodik. Kunna driva egna processer och arbeta med ständig förbättring på ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Driftoptimering/energieffektivisering, 4 veckor
Energieffektiviseringsåtgärder och att kunna räkna på besparingar.

LIA 3, 10 veckor
Självständigt arbete i drift- och fastighetsteknik med tillgång till handledare. Eget projektarbete om energieffektivisering.

Examensarbete, 2 veckor
Självständigt arbete med utgångspunkt från utbildningens huvudområden.

 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila