Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Behörighet och urval

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.


Krav på särskilda förkunskaper

Ma B alternativt Ma 2a/2b/2c eller godkänt betyg i Energiteknik 1 och Praktisk ellära eller Ellära A, Ellära B och Växelström trefas eller ett års yrkeserfarenhet från elbranschen. Deltid omräknas till heltid.


Urvalskriterier

Betyg
Urvalet kan ge max 20 poäng.
Godkänt betyg i matematik C, alternativt matematik 3b eller 3c = 10 poäng
Godkänt betyg i matematik D, alternativt matematik 4 = 20 poäng

Särskilt prov
Urvalskriteriet kan ge max 40 poäng.
Särskilt muntligt prov där förutsättningarna att klara utbildningen klargörs med behöriga sökanden.
Det muntliga provet görs utifrån ett strukturerat frågeformulär där möjligheten till subjektiva
bedömningar minimeras. De egenskaper som bedöms är: samarbetsförmåga, kommunikativ
förmåga, branscherfarenhet, teknikintresse, förståelse för yrkesrollen, studiemotivation.
Bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 15 p
Bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 30 p
Bedöms ha synnerligen goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 40 p

Tidigare utbildning
Urvalskriteriet kan ge max 30 poäng.
Godkänd examen från gymnasieskolans naturvetenskapliga program, tekniskt program eller
elprogram = 30 poäng
1 års godkänd eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 10 poäng
2 års godkänd eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 20 poäng
3 års godkänd eftergymnasial utbildning inom relevant utbildningsområde = 30 poäng
Med relevant utbildningsområde avses här utbildningsområde inom någon teknisk inriktad utbildning.

Yrkeserfarenhet
Urvalskriteriet kan ge max 30 poäng
12 månaders relevant arbetslivserfarenhet = 10 poäng
13-24 månaders relevant arbetslivserfarenhet = 20 poäng
25< månaders relevant arbetslivserfarenhet = 30 poäng
Med relevant arbetslivserfarenhet avses här arbetslivserfarenhet inom något tekniskt område. Deltid räknas om till heltid.

 

Frågor kring behörighet

Kontakta Campus studie- och yrkesvägledare:

Telefon: 0340-69 70 71

E-post: vy@varberg.se

Elkonstruktör, Varberg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands