Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Järnvägsprojektör, Varberg

Järnvägsprojektör, Varberg

Pågående utbildning.utgör en väsentlig delav ett långsiktigt hållbart samhälle och nu görs stora satsningar. Den största utmaningen är att hitta personal med rätt kompetens. Järnvägsprojektörer inom ban, el, signal och tele är speciellt efterfrågade. Förbered dig på ett fartfyllt arbete med stora möjligheter att arbeta utomlands.

Järnvägsprojektör, Varberg

Fakta

Utbildningen Järnvägsprojektör är en tvåårig YH-utbildning som bedrivs på heltid. Utbildningen varvar teoretiska kurser med kurser med praktiska inslag. Dessutom ingår tre perioder med Lärande i arbete (LIA). Under studietiden får de studerande möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med branschfolk bl a vid studiebesök och gästföreläsningar samt förstås under LIA-perioderna. Du kommer efter utbildningen att ha uppdaterade kunskaper inom ett område där den tekniska utvecklingen är i ständig rörelse.

Huvudman för utbildningen är Campus Varberg

Campus logga

Sista ansökningsdatum:
Pågående utbildning
Omfattning:
400 YH-poäng. 2 år, heltid
Antal platser:
25
Antal veckor LIA:
19
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Teleprojektör inom järnväg
Banprojektör inom järnväg
Elprojektör inom järnväg
Signalprojektör inom järnväg

Utbildningens mål
Utbildningen ska ge dig den yrkeskompetens som krävs för att projektera inom järnvägsteknikgrenarna signal-, el- och teleteknik samt förstå sambanden mellan dessa teknikgrenar och banteknik. Tanken är att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta självständigt som projektör, med ansvar för järnvägsrelaterade projekt. Efter viss arbetslivserfarenhet ska du också kunna utföra granskning av handlingar och ritningar.

Kurser

 • Banteknik
 • Ekonomi och juridik
 • Elteknik
 • Examensarbete
 • Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet (HMSQ)
 • Järnvägens processer, planering och beredning
 • Järnvägskapacitet
 • Järnvägsprojektering
 • Järnvägsspecifika datasystem och CAD-miljöer
 • Järnvägsteknik i samhället
 • Kanalisation
 • LIA (Lärande i Arbete)
 • Signalteknik
 • Teleteknik

Arbetsmarknad
De närmaste tio åren kommer rekryteringsbehovet av järnvägsprojektörer inom området BEST (Ban, El, Signal, Tele) att vara stort. Utbyggnad av infrastrukturen tillsammans med pensionsavgångar och införande av ny teknik i form av ERTMS (European Rail Traffic Management System) gör att företagen behöver anställa kontinuerligt. Många konsultföretag arbetar också med stora järnvägsprojekt utomlands och ser att deras verksamhet kommer att expandera. Om det blir så att beslut fattas om höghastighetsbanor, kommer efterfrågan på järnvägsprojektörer att bli ännu större.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Kontaktinformation:

Telefon: 010 - 516 18 11Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Järnvägsprojektör, Varberg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands