Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Behörighet och urval

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Krav på särskilda förkunskaper

Godkänd examen från gymnasieskolan motsvarande minst 2250 poäng.
Godkänt betyg i gymnasiekursen matematik B eller lägst betyg E i gymnasiekursen matematik 2a, 2b, 2c alternativt slutbetyg från gymnasieskolans elprogram med godkända betyg i de programspecifika el-kurserna, eller motsvarande.

Urvalskriterier

Betyg
Urvalet ger max 20 poäng.
Godkänt betyg i matematik C, alternativt lägst betyg E i matematik 3b eller 3c = 10 poäng
Godkänt betyg i matematik D, alternativt lägst betyg E i matematik 4 = 20 poäng

Särskilt prov
Det särskilda provet kan ge max 40 poäng.
Särskilt prov där det klargörs hur väl de behöriga sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Provet görs utifrån ett test där egenskaperna samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och problemlösningsförmåga bedöms.
Bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 0 p
Bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 10 p
Bedöms ha mycket goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 25 p
Bedöms ha synnerligen goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen = 40 p

Tidigare utbildning
Urvalet tidigare utbildning kan ge max 30 poäng.
Godkänd examen från gymnasieskolans naturvetenskapliga program, tekniskt program eller elprogram = 30 poäng.
1 års godkänd eftergymnasialutbildning inom tekniskt utbildningsområde = 10 poäng
2 års godkänd eftergymnasialutbildning inom tekniskt utbildningsområde = 20 poäng
3 års godkänd eftergymnasialutbildning inom tekniskt utbildningsområde = 30 poäng

Yrkeserfarenhet
Urvalskriteriet yrkeserfarenhet kan ge max 30 poäng.
12 månaders sammanhängande yrkeserfarenhet inom tekniskt yrke på heltid = 10 poäng
13-24 månaders sammanhängande yrkeserfarenhet inom tekniskt yrke på heltid = 20 poäng
25< månaders sammanhängande yrkeserfarenhet inom tekniskt yrke på heltid = 30 poäng

 

Frågor kring behörighet

Kontakta Campus studie- och yrkesvägledare:

Telefon: 0340-69 70 71

E-post: vy@varberg.se

 

Järnvägsprojektör, Varberg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands