Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Drönare

Kurser, kommersiell drönaroperatör

Utbildningen till Kommersiell drönaroperatör innehåller följande spännande kurser! Samtliga är framtagna i nära samarbete med näringslivet och branschorganisationer för att motsvara deras behov.

Använda och kontrollera drönare 15 yh-poäng
Efter avslutad kurs ska du kunna använda och kontrollera en drönare på ett korrekt, grundläggande och säkert sätt i luftrummet. Kursen ger dig kunskaper om hur mjukvara och drönare fungerar samt dess olika system och funktioner. Du ska efter kursen ha färdigheter i att använda drönarens olika system och kunna framföra drönaren genom luften.

Drönare i dagens och morgondagens civila samhälle 10 yh-poäng
Efter examination ska du kunna redovisa, från både mikro- och makroperspektiv, för den potential och användningsområden vilka drönare har i civilsamhället idag och i den närliggande framtiden. Du ska kunna applicera denna kunskap för att på ett bra sätt kunna planera din framtida yrkesroll. Du ska även ha skapat dig en förståelse för gruppens betydelse för individens lärande och ha en förståelse för att utnyttja grupdynamiska processer både under det fortsatta lärandet och i den framtida yrkesrollen.  

Entreprenörskap 40 yh-poäng
När kursen examinerats ska du tillägnat sig kunskaper om affärsutveckling, ekonomisk planering och uppbyggnad av försäljningskanaler. Du ska kunna applicera denna kunskap för att utveckla din egen affärsidé inom marknaden.

Juridik 15 yh-poäng
Kursen introducerar dig till gällande rättsregler för ett antal centrala rättsområden. Du får även en grundläggande introduktion till att arbeta med lagtexter och annat juridiskt material. Efter avslutad kurs ska du kunna använda dina kunskaper för att maximera ditt entreprenörskap.

Flygtekniskt perspektiv samt systematiskt underhåll  25 yh-poäng
Kursen ger dig förmågan att med kunskap om systematisk flygtekniskt kvalitetsarbete och drönares konstruktion kunna arbeta självständigt i operativ miljö och felsöka och reparera vanliga fel.

Flygteori 45 yh-poäng
Kursen ger dig de kunskaper från den högsta civila certifieringsnivån (ATP) som är relevanta för att kunna framföra en drönare i operativ miljö.

Introducerande flygträning 10 yh-poäng
Efter kursen ska den du kunna använda navigering och ha fått förståelse för hastighetens betydelse för att planera och genomföra en flygning i en verklig flygmiljö.

Utveckling av mjuk- och hårdvara 30 yh-poäng
Kursen skall ge dig de kunskaper och förmågor som behövs för att du i arbetslivet skall kunna använda, modifiera, skapa och införliva ny mjuk- eller hårdvara i en drönarplattform och att sedan använda denna i ditt yrke. Kursen har två övningsuppdrag för att träna de två aspekterna mjuk- och hårdvara. För djupare förståelse av hårdvara får du bygga och kontrollera en enhet med standard sensorer till en given typ av drönare. För att ge en praktisk förståelse för mjukvara får du skapa program för självstyrande kartläggning/övervakning med rapportpunkter.

LIA (Lärande i Arbete) 60 yh-poäng
Efter avslutad LIA ska du ha fördjupat dina kunskaper om och färdigheter som drönaroperatör och din förmåga att applicera dessa i arbetslivet.

Kommersiell drönaroperatör, Ljungbyhed

Toggle module

Klipp från SVT

Toggle module

Samarbetspartners

Toggle module

Kontakt

Toggle module

Nicolas Tegsell, utbildningsledare: 010-155 75 40, Nicolas.tegsell@folkuniversitetet.se 
Susanne Moustgaard Håkansson, verksamhetsledare, 0721-41 00 87, susanne.moustgaard-hakansson@folkuniversitetet.se   

Gör din LIA utomlands

Toggle module

Går du redan en yrkeshögskoleutbildning? Vill du göra din LIA-praktik i Europa? Ta kontakt med din utbildningshandläggare!