Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Vad säger branschen om behovet av Internationella speditörer?

Vad säger branschen om behovet av Internationella speditörer?

Branschen har ett stort behov av transportledare och speditörer. Ledningsgruppens representanter uttalar sig om behovet av kompetens i sina företag och organisationer.

Det som framförallt påverkar speditörernas arbetsmarknad är att många speditörer kommer att gå i pension under det närmaste året. Det leder till att arbetsgivarna i många fall behöver rekrytera ersättare.

INAB - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som utvecklar och förvaltar infrastruktur. Bolaget företräder kommunen i frågor som rör järnväg och sjöfart.Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg säger följande " för att Umeå ska fortsätta växa och fungera optimalt som transport- och logistiknav krävs ett samarbete lokalt och regionalt men även på nationell nivå och vidare utanför landsgränserna. För att detta skall ske finns det ett kompetensbehov inom hela logistikområdet."

Johnny Andersson, DHL(Sundsvall/Östersund/Umeå/Luleå) beskriver speditions och transportbranschen som en tillväxtbransch där det behöver rekryteras kompetent arbetskraft men där det finns alltför få utbildningar. När vi får ansökningar till tjänster inom områdena speditör och transportledare så är det mycket ovanligt med utbildad arbetskraft. Behovet av kompetens att förstå hela transportförsörjningskedjan, effektivisera befintliga transportupplägg, materialförsörjning och logistik är oerhört värdefullt för oss.

Postnord logistics har precis köpt upp företag i Norrland och ett av dessa samdistribuerar livsmedel till stora livsmedelskedjor i hela norra Sverige. "För att täcka behovet av kompetens ser vi därför att enutbildning som denna som en möjlighet för att hitta personal med rätt kompetens inom logistikområdet säger Inga-Lill Wiklander, HR-chef för Postnord logistics" Ett framtidsscenario är att vi kommer att ha etablerat oss i Finland för att nå ut till länderna i öst och då är en effektiv förbindelse över kvarken blir verklighet.

Internationell handelslogistiker, Umeå

Toggle module

Internationell speditör

Toggle module