Sök Meny
Foto: Kalle Prorok

Fick jobb direkt efter utbildningen

Maria Granström tog examen våren 2013 från YH-utbildningen Säljare/marknadsförare med internationell inriktning.

Varför valde du just en YH-utbildning?
Jag ville bredda mina kunskaper och förbättra min kompetens. En YH-utbildning var för mig det bästa alternativet eftersom den erbjuder kombinationen av teori och praktik samt ett samarbete med arbetsmarknaden.

Vad var ditt mål med utbildningen SMI?
Målsättningen var självklart att få jobb direkt efter avslutad utbildning och att skapa en bra grund att stå på.

Uppnådde du dina mål under utbildningen?
Ja, helt klart. Tycker att teori har varit väldigt givande och sedan få utöva den i praktiken. Jag har också fått bra kontakt med företag under utbildningen och utvecklat mitt kontaktnät.

Vilka förväntningar hade du på utbildningen och har de uppfyllts?
Att få jobba med riktiga case samt att skapa nya nätverk, båda dessa har infriats. En annan fördel är att konsulterna/lärarna har praktisk erfarenhet direkt från marknaden och vet därmed vad som förväntas ute i arbetslivet. Jag fick ta del av dagsfärsk information.

Vad är din största lärdom under utbildningen?
Jag har lärt mig mycket inom försäljning och projektledning som jag har otroligt stor nytta av i mitt nuvarande jobb. Utvecklats på alla delar som krävs inom detta yrke.

Du jobbar på Nolia AB, vad är din roll där?
Jag jobbar som säljare på Event och Konferensavdelningen. Där är min roll att ta kontakt med kunden, visa dem lokaliteterna och planera eventet tillsammans. Jag följer med hela vägen och hjälper kunden att skapa arrangemanget utifrån deras önskemål. Det kan vara nya kunder eller redan etablerade kontakter.

Du fick jobb direkt efter utbildningen, varför tror du att just du fick jobbet?
Jag har högt servicetänk och ser varje kund som en gäst. Att jag genomförde första LIA-perioder här hos Nolia bidrog med all säkerhet till att jag fick tjänsten. Under den tiden visade jag vad jag kunde prestera. Jag fick erbjudande till en tjänst efter första LIA:n men ville gå klart utbildningen och prova på fler utmaningar innan jag bestämde mig. LIA period 2 utförde jag på företaget Greenworks och etablerade ett säljkotor i Umeå. LIA-period 3 genomförde jag också på Nolia och började därmed min anställning.

Vilket råd vill du ge nuvarande och blivande studenter?
Ta vara på möjligheten att nätverka. Sök praktik i tid och våga prova på nya områden som du inte har tidigare erfarenhet av.

Vilket råd vill du ge till företagen?
Ta chansen och ta emot en LIA-praktikant. Du får en student som har ny och aktuell kunskap och som är mycket ambitiös. Se dem som en resurs som tillför företaget ny kunskap.

Vad gör dig till en duktig säljare?
Jag har bra kontakt med kunden och ställer de rätta frågorna. Jag erbjuder alltid ett trevligt bemötande och jag är bra på att lyssna på kundens behov och önskemål.  Jag säljer inte utan jag hjälper kunden att köpa rätt.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila