Sök Meny

Vad säger branschen om behovet av Mathantverkare med entreprenörskap?

Behovet är stort för utbildad arbetskraft inom teknikbranschen. Här är röster från ledningsgruppens medlemmar:

”Kunskap om och erfarenhet av småskaligt mathantverk kommer in på flera nivåer. I en tid då allt färre har kunskap om värdekedjan från jord till bord är det viktigt med personer som har kompetens att både beskriva och i praktiken knyta samman kedjans olika delar. Intresset för ursprung, genuint och gärna lokalt producerad mat ökar också efterfrågan, vilket innebär att exempelvis restauranger och livsmedelsbutiker söker leverantörer som kan erbjuda unika hantverksmässigt och småskaligt tillverkade produkter. För större livsmedelsföretag är utmaningen att kunna "industrialisera" hantverket och det småskaliga, och i utveckling av specialsortiment finns ett rekryteringsbehov, där kockutbildning inte räcker till. Ur ett samhällsperspektiv innebär kompetens inom mathantverk en outnyttjad tillväxpotential. Erfarenheten visar att både de som väljer att arbeta i liten skala och de som med utgångspunkt från mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion skapar tillväxtföretag bidrar till sysselsättning och tillväxt, och detta många gånger i områden där utbudet av annan sysselsättning är begränsad. Ur ett landsbygdsperspektiv kan småskaligt mathantverk innebära att landsbygdsföretag som annars har svårt att utvecklas har en möjlighet att gå vidare i förädlingskedjan och därmed kunna fortsätta att verka på platsen. Dessa behov gör det angeläget att kunna erbjuda utbildning i både det faktiska hantverket, produktionstekniskt som gastronomiskt, och i entreprenörskap. Detta är vad jag som "livsmedelsstrateg" ser som de mest väsentliga behoven.” Lennart Wikström, Cultimedia AB

”Nu vet inte jag riktigt vad branschen säger om just småskaliga livsmedelsproducenter, men generellt hör jag ofta om att det behövs kunnig personal på olika nivåer.” Bitte Muller Hansen, Högskolan Kristianstad

”Absolut finns det en framtid inom småskaligt mathantverk. Regeringen genom företrädare Anders Borg belyste detta i senaste utgåvan av tidningen Land.” Lars Hansson, Bjärhus GårdTipsa dina vänner, skriv ut eller maila