Sök Meny
Behörighet

Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Visuell kommunikatör Fotograf. 

Allmän behörighet

För att kunna söka till en Yh-utbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Förutom den allmänna behörigheten måste du även uppfylla en särskild behörighet. För detta gäller:

 • Minst betyget E/Godkänd från gymnasieskolans kurser Fotografisk bild 1 och 2 och/eller Film och TV-produktion 1 och 2.
 • Motsvarande gymnasiekurser från tidigare läroplaner.
 • Motsvarande kunskaper från folkhögskola, studieförbund, högskola, eller minst fyra månaders heltidsarbete inom det fotografiska yrkesområdet.

Särskilt prov

Utöver grundläggande behörighet ska du som sökande göra ett särskilt prov baserat på arbetsprov i text och bild samt intervjuer. För det särskilda provet gäller följande:

 • Ett arbetsprov baserat på bilder/filmer samt en text där du beskriver framtiden för den fotografiska yrkesrollen. Både arbetsprovet och texten bedöms på en skala från 1-5 poäng.
 • Det visuella arbetsprovet bedöms efter form, innehåll och teknisk färdighet och texten bedöms efter förmåga till strategi, att initiera och att analysera. Maximalt 10 poäng.
 • Att under provdagarna genomföra intervjuer med frågor kring din förmåga att organisera visualisera och planera. Intervjuerna ger 1-8 poäng. Maximalt 8 poäng.
 • Att under provdagarna genomföra två visuella arbetsuppgifter som anknyter till utbildningens mål. Uppgifterna bedöms tillsammans på en skala från 1-8 poäng. Maximalt 8 poäng.

Maximalt värde av det särskilda provet är 26 poäng.

Tidigare utbildning

I urvalsprocessen har du möjlighet att tillgodoräkna dig tidigare eftergymnasiala utbildningar inom utbildningsområdet samt eftergymnasiala utbildningar inom fotografi, film, media, konst samt reklam- och marknadsföring.

All tidigare utbildning ska vara skriftligt dokumenterad. För varje hel månads heltidsstudier får tillgodoräknas 0,2 poäng. Halvtidsstudier ger 0,1 poäng/hel månad. Dock kan högst 30 månaders studier tillgodoräknas totalt.

Maximalt värde är 6 poäng.

Yrkeserfarenhet

Din yrkeserfarenhet ska vara skriftligt dokumenterad och ha ägt rum inom yrkesområdena fotografi, film, reklam- och marknadsföring, media eller som yrkesinriktad konstnärlig verksamhet. Även eget företagande inom andra branscher kan premieras efter validering av ledningsgruppen.

För varje arbetad månads heltidsarbete får du tillgodoräkna dig 0,2 poäng. För halvtidsarbete får du tillgodoräkna dig 0,1 poäng/hel månad. Dock kan högst 30 månaders meriter tillgodoräknas totalt.

Maximalt värde är 6 poäng.

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila