Sök Meny

Behörighet

Saknar du dokumenterad behörighet? Har du kunskapen men inte betygen? Sök ändå! Vi validerar alltid det du verkligen kan.

Kvalificerad viltförvaltare är en utbildning där det ställs höga särskilda förkunskapskrav både gällande erfarenhet och gymnasiebetyg. Orsaken är att de sökande skall ha tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.

Kunskaperna och lärandemålen som gymnasiebetygen i dessa ämnen beskriver kan naturligtvis de som är intresserade av utbildningen ha utan att faktiskt ha just gymnasiebetyg i dessa ämnen. Exempelvis är det många som kan både matematik och engelska på hög nivå utan att ha betyg. Därför vill vi poängtera att sökande kan bedömas som behöriga på andra grunder än genom gymnasiebetyg. Beskriv i så fall hur ni anser er uppfylla kompetenskraven på annat sätt än gymnasiebetyg. Vi kommer då att kontakta er för vidare bedömning. De särskilda förkunskapskraven jägarexamen och körkort går däremot inte att uppfylla på annat sätt.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet finns även en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

1. Jägarexamen 

2. Körkort B

3. 2 års motsvarande heltid praktisk yrkeserfarenhet inom jord, skog eller jakt varav minst 1 år motsvarande heltid med inriktning på vilt eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt

4: Gymnasiekurser

Lägst betyget Godkänt i Engelska A alt betyget E i Engelska 5 eller motsvarande

Lägst betyget Godkänt i Svenska A alt betyget E i Svenska 1 eller motsvarande

Lägst betyget Godkänt i Matematik A alt betyget E i Matematik 1 eller motsvarande 

Lägst betyget E i Naturbruksprogrammets kurs Naturbruk alternativt lägst betyg G i kurserna Arbetsliv naturbruk, Basmaskinkörning och Arbetsmiljö och säkerhet eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Lägst betyget E i Biologi 1 alternativt lägst G i Biologi A eller G i kurserna Ekologi, Kretslopp samt Växt- och djurliv 

 

Urvalsgrunder

 

Betyg:

Betyg VG/C i Naturkunskap A/ Naturkunskap 1a1= 5 poäng Betyg:

Betyg VG/C i Biologi A/Biologi 1= 5 poäng

Betyget VG/C i kursen Jakt och viltvård 1/ Jakt och viltvård A= 10 poäng

Betyget VG/C i kursen Psykologi A/ Psykologi1 = 10

Max 30 poäng

 

Yrkeserfarenhet:

Yrkeserfarenhet från arbete inom lantbruk eller arbete som djurvårdare utöver särskild

förkunskapskrav i : sammanlagt 1 år på heltid = 15 poäng

sammanlagt 2 år på heltid = 20 poäng

sammanlagt 3< år på heltid = 25 poäng

Yrkeserfarenhet från arbete med växtodling, lantbruks- eller skogsmaskiner, kombinationslantbruk

eller landsbygdstjänster utöver särskild förkunskapskrav i:

sammanlagt 1 år på heltid = 15

sammanlagt 2 år på heltid = 20 poäng

sammanlagt 3 år på heltid = 25 poäng

Yrkeserfarenhet från arbete med skogs-, vilt- och vattenvård i utöver särskild förkunskapskrav:

sammanlagt 1 år på heltid = 20

sammanlagt 2 år på heltid = 30

sammanlagt 3< på på heltid = 35

Max 85

 

 

 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila