Sök Meny
Ansökan Drifttekniker kraft- värmeproduktion, Karlstad

Ansökan Drifttekniker kraft- värmeproduktion, Karlstad

Här fyller du i ansökan till yrkeshögskoleutbildningenDrifttekniker kraft- värmeproduktion och bifogar de handlingar du vill åberopa i din ansökan.

Ansökan till utbildningen kommer att vara öppen 2 juli - 7 augusti för sen ansökan.

Länk till ansökningssidan kommer att vara publicerad här under den tiden.

Så här ansöker du

Läs igenom instruktionerna noggrant innan du fyller i din ansökan. För att vi ska kunna behandla din ansökan är det av yttersta vikt att den är komplett med betygskopior, arbetsintyg och andra merithandlingar som efterfrågas eller som du vill åberopa för att styrka din behörighet.

Information om vilka handlingar som behövs för utbildningen Drifttekniker kraft- värmeproduktion finns under rubriken Behörighet och urval. Observera att vi inte accepterar utdrag från t ex www.antagning.se. De flesta kommunala bibliotek tillhandahåller möjligheten att scanna dokument om du är i behov av det. Det går också bra att fotografera av handlingar med exempelvis mobil förutsatt att innehållet framgår klart och tydligt.

Tänk på att dokumenten ska vara tydliga, relevanta för att styrka din behörighet samt att betygskopior ska vara signerade av rektor och att arbetsintyg ska vara signerade av arbetsgivaren. Innan du skickar din ansökan, kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda och att alla bilagor finns med!

Meddela oss om något går fel i din ansökan så att vi kan bistå dig med hjälp! Kontakta då först och främst Monika Jansson, hon nås på mejl monika.jansson@folkuniversitetet.se.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2018. Då ska din ansökan vara komplett med samtliga bilagor som du vill åberopa för att styrka din behörighet, annars kommer du per automatik att sorteras som icke-behörig.

Sista dag för att lämna in sen ansökan är den 7 augusti. Då ska din ansökan vara komplett med samtliga bilagor som du vill åberopa för att styrka din behörighet, annars kommer du per automatik att sorteras som icke-behörig.

Besked om antagning

Du som skickat in en komplett ansökan senast 15 maj 2018, kommer att få besked om antagning innan midsommar. Beskedet kommer att publiceras digitalt via ditt personliga konto på yhantagning.se. Du får också ett mail till den e-postadress som du angett i din ansökan med information om ditt antagningsbesked, det är därför viktigt att anger rätt e-postadress i din ansökan. 

Blir du antagen ska du bekräfta din plats via ditt konto på yhantagning.se senast det datum som anges i beskedet. Har du däremot inte blivit antagen men är behörig blir du placerad på en reservlista. Om någon antagen tackar nej till sin plats fyller vi på med reserver och ger besked så snart vi kan. Som reserv kan du få en kallelse till start så sent som någon vecka eller två in på terminen. 

Du som då lämnat in en komplett sen ansökan kommer att få besked om antagning efter den 15 augusti via yh-antagning.se

Frågor kring behörighet

Ni kan kontakta vår utbildningsledaren Henrik Berglind vid frågor. Han kan nås via mejl henrik.berglind@folkuniversitetet.se eller telefon 054–770 58 58.

Uppgifter som har lämnats i din ansökan kommer att sparas i Folkuniversitetets interna register. Vid förfrågan kan dessa uppgifter komma att lämnas ut till Myndigheten för yrkeshögskolan och/eller SCB.

Tack för att du valt att söka en utbildning hos oss på Folkuniversitetet!

Ansökan till utbildningen kommer att vara öppen 2 juli - 7 augusti för sen ansökan.

Länk till ansökningssidan kommer att vara publicerad här under den tiden.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila