Sök Meny

Behörighet och urval

Saknar du dokumenterad behörighet? Har du kunskapen men inte betygen? Sök ändå! Vi validerar alltid det du verkligen kan.

 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.


Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs

  • Programmering 1 eller motsvarande kunskaper
  • Godkänt i Matematik B / lägst betyget E i Matematik 2a/2b/2c eller motsvarande kunskaper
  • Godkänt i Engelska A / lägst betyget E i Engelska 5 eller motsvarande kunskaper 
  • Godkänt i Svenska B / lägst betyget E i Svenska 2 eller motsvarande kunskaper

Reell kompetens
Om du saknar betyg i något ämne kan du genom reell kompetens ändå nå behörighet. Beskriv och förklara på vilket sätt du använder det behörighetsgivande ämnet i exempelvis ditt arbete. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan.

Urvalsgrunder

Vid fler behöriga sökande än antalet platser på utbildningen gäller:

- Andra IT-kurser utöver särskild behörighet (minst 100 poäng) ger 5 poäng per avslutad och godkänd kurs, max 25 poäng
- Yrkeserfarenhet inom data/programmering:
< 24 månader ger 10 poäng, 2-4 år ger 20 poäng och > 4 år ger 30 poäng 
- Särskilt skriftligt prov. Maxpoäng 60. Provet innehåller uppgifter och problemställningar som mäter analytisk förmåga och aktuella kunskaper i programmering/programspråk.

Om två eller flera sökande har samma poäng sker rangordning enligt nedanstående prioritering:
- Poäng från det särskilda provet (högst prioritet)
- Poäng från tidigare utbildning
- Poäng från yrkeserfarenhet


Det skriftliga provet sker på plats vid Folkuniversitetet i Göteborg, tid meddelas senare.


Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet.
  • Arbetsintyg från samtliga arbetsplatser du vill åberopa i ansökan som visar på när du påbörjade och avslutade anställningen samt vilka arbetsuppgifter du haft
  • CV med information om utbildningar, anställningar, m m. (ange tidsperiod för respektive anställning) 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila