Sök Meny

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.


Särskild behörighet

Lägst betyg E i gymnasieskolans kurser:

  • Datorteknik 1a 
  • Dator och nätverksteknik 

En översiktlig beskrivning av innehåll och kunskapskrav för ovanstående kurser hittar du här men i praktiken innebär det att du i princip kan:

  • Beskriva översiktligt hur datorer och lokala nätverk är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås med visst handlag
  • I samråd med handledare planera och utföra hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering, optimering och felsökning.
  • Åtgärda fel i datorer och datorsystem i samråd med handledare installera datorer i lokala nätverk med viss säkerhet använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt göra en enkel dokumentation av ditt arbete.

Reell kompetens
Om du saknar betyg i något ämne kan du genom reell kompetens ändå nå behörighet. Beskriv och förklara på vilket sätt du använder det behörighetsgivande ämnet i exempelvis ditt arbete. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet.
  • Arbetsintyg från samtliga arbetsplatser som du vill åberopa i ansökan som visar på när du påbörjade och avslutade anställningen samt vilka arbetsuppgifter du haft
  • CV med information om utbildningar, anställningar, m m. (ange tidsperiod för respektive anställning) 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila