Sök Meny
Yh - för företag

För företag

Vill du bli LIA-företag och hitta nya kompetenta medarbetare? Eller har din branch behov av en specialanpassad utbildning? Vi är alltid intresserade av att fortsätta utveckla samarbetet med arbetslivet. Och vi utvecklar ständigt nya utbildningskoncept.

Lärande i arbete
En stor del av yrkeshögskoleutbildning är förlagd till en arbetsplats. De företag som erbjuder LIA-platser får tillgång till kompetenta och nyfikna nya medarbetare. Och våra studerande får en värdefull inblick i sitt nya yrkesområde och möjlighet att omsätta sina nya kunskaper i praktiken. Inte sällan är företagen så nöjda att de erbjuder fortsatt anställning.

Är du intresserad av att bli LIA-företag? Kontakta respektive utbildningsansvarig.  

Nya utbildningar
Folkuniversitetet är en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Alla dessa är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta är statsbidragsfinansierade men vi bedriver även ett antal utbildningar på direkt uppdrag av företag. Har ditt företag, eller din branch, ett specifikt behov som inte tillgodoses idag.
Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att utveckla din idé.

Göteborg, region Väst
Elisabeth Andreasson, tfn: 031-10 65 38
elisabeth.andreasson@folkuniversitetet.se

Lund, region Syd
Susanne Moustgaard-Håkansson, tfn: 072-1410087
susanne.moustgaard-hakansson@folkuniversitetet.se

Stockholm, region Öst
Daniel Borgman tfn: 08-789 41 45
daniel.borgman@folkuniversitetet.se

Umeå, region Norr
Michael Stenlund, tfn:090-71 14 43
michael.stenlund@folkuniversitetet.se

Uppsala, region Mitt
Torun Schmitz, tfn: 018-68 00 15
torun.schmitz@folkuniversitetet.se

 

Alla Yh-utbildningar på Folkuniversitetet

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila