Sök Meny

Behörighet och urval

Saknar du dokumenterad behörighet? Har du kunskapen men inte betygen? Sök ändå! Vi validerar alltid det du verkligen kan.

Särskilda förkunskapskrav Trädgårdsmästare

Betyg E/G/3 i kurserna: Marken och växternas biologi (100p), Växtkunskap 1 (100p), Fordon och redskap (100p) samt 12 månaders yrkeserfarenhet från den gröna sektorn på heltid alternativt 24 månader halvtid. Den sökande ska ha arbetat under minst en säsong med skötsel av gröna miljöer och/eller odling.

ELLER

Godkänt betyg på preparandkurser eller valideringsprov som mäter kunskaperna i Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1, Fordon och redskap samt 12 månaders arbetslivserfarenhet inom den gröna sektorn alternativt 24 månader på halvtid.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov:

De sökande kallas till Folkuniversitetet via antagningssystemet Yh-antagning.se för ett skriftligt särskilt prov bestående av två olika delar.

1. Problemlösning.
2. Ämnesspecifikt test.
Problemlösning är en färdighet som är mycket viktig vid eftergymnasiala studier och den är ofta avgörande för att de studerande ska kunna nå sin examen. De ämnesspecifika testerna provar kunskaper från de särskilda förkunskaperna som är en absolut förutsättning för att uppnå lärandemålen för utbildningen.
Testen poängsätts enligt följande: Problemlösning, max 50 p. Ämnesspecifikt test, max 100 p. Totalt max 150 p

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila