Sök Meny

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskild behörighet

Lägst betyg C i Sv 1, alternativt VG i Sv A, samt lägst betyg E i Sv 2 och En 6, alternativt G i Sv B och En B.

Urvalskriterier

Betyg

Totalt kan betyg ge max 5 poäng enligt följande:

  • Betyg C i Svenska 1, alternativt betyg VG i Svenska A eller motsvarande - ger 1 poäng
  • Betyg B/A i Svenska 1, alternativt betyg MVG i Svenska A eller motsvarande - ger 2 poäng
  • Betyg E/D i Svenska 2, alternativt betyg G i Svenska B eller motsvarande - ger 1 poäng
  • Betyg C i Svenska 2, alternativt betyg VG i Svenska B eller motsvarande - ger 2 poäng
  • Betyg B/A i Svenska 2, alternativt betyg MVG i Svenska B eller motsvarande - ger 3 poäng 

Urvalstester

Det särskilda urvalstestet kan ge max 20 poäng och består av tre delar enligt följande:

  • Läs- och ordförståelse – max 5 poäng
  • Svenska skrivregler – max 5 poäng
  • Muntligt test i svenska -  max 10 poäng

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen så kallas samtliga behöriga till urvalstester.

Motivet till detta särskilda urvalsverktyg är att se vilka av de sökande som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen 

 

Frågor kring behörighet

Kontakta Campus studie- och yrkesvägledare:

Telefon: 0340-69 70 71

E-post: vy@varberg.se

Vägledning via nätet

 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila