Sök Meny
Medicinsk sekreterare, utbildningsinformation

Medicinsk sekreterare, utbildningsinformation

Kurser, behörighet och urval.

Relaterad information

Kurser, YH-poäng

 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 50 YH-poäng
 • Arbetspsykologi och arbetsmiljö, 15 YH-poäng
 • Diagnosklassifikation, 30 YH-poäng
 • E-hälsa, 15 YH-poäng
 • Ekonomi och organisation, 20 YH-poäng
 • Engelskt yrkesspråk, 20 YH-poäng
 • Examensarbete Medicinsk sekreterare, 15 YH-poäng
 • Hälso-och sjukvårdsadministration, 45 YH-poäng
 • Introduktionskurs, 5 YH-poäng
 • Kommunikation och informationskunskap, 25 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
 • Medicinsk dokumentation, vårdsystem och IT, 35 YH-poäng
 • Medicinsk terminologi, 25 YH-poäng

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

 • få anställning som medicinsk sekreterare, hälso- och sjukvårdssekreterare, läkarsekreterare, vård- och klinikadministratör inom offentlig eller privat sektor
 • kunna bidra till utvecklingsarbete inom vårdadministrativa området
 • effektivisera och följa den tekniska utvecklingen inom vårdadministrativa området
 • bistå som personaladministrativ funktion

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper
motsvarande betyget E/G/3 i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 och i Engelska 6, eller motsvarande.

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De behöriga kallas till ett språktest och en gruppintervju. Betyg, prov och intervju poängsätts och de sökande med högst poäng erbjuds plats på utbildningen.

Har du frågor?

Kontakta
018-68 00 65
tania.brown@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

1 juni 2017: Första kullen Medicinska sekreterare har tagit examen!

Examensarbete, vårterminen 2017