Sök Meny
Info om Yh

Information till arbetslivet

Yrkeshögskola, en eftergymnasial utbildning i samarbete med arbetslivet.

Relaterad information

Yrkeshögskola, YH, är en utbildningsform som ger en praktisk yrkesutbildning med hög kvalitet som leder till arbete. Utbildningen bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnaren. Arbetslivet deltar i utformningen och ledningen av utbildningen som en garanti för att den svarar mot ett verkligt kompetensbehov.

En tredjedel av utbildningen är kvalificerad yrkespraktik, LIA, Lärande i arbete. Därmed kompletteras den teoretiska delen av utbildningen med möjlighet att tillämpa kunskaperna i praktisk verksamhet.

Tandvårdsinrättningar som önskar bidra till utbildingen genom att tex vara med i utbildningens ledningsgrupp, bidra med lärare/föreläsare eller erbjuda LIA - platser, vänligen kontakta Folkuniversitetet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila