Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Säkerhets- och trygghetskoordinator

Säkerhets- och trygghetskoordinator, Göteborg

Vill du ha aktuella och verklighetsnära kunskaper och kompetens inom säkerhet, trygghet och evenemang och bli attraktiv på arbetsmarknaden idag och i morgon?

Säkerhets- och trygghetskoordinator

Fakta

Kraven på säkerhet och trygghet inom såväl offentlig som privat verksamhet har växt dramatiskt de senaste åren. Behovet av kvalificerad säkerhetskompetens inom samhällets alla delar ökar.

Arbetsgivarna efterfrågar ny kompetens inom bl a Risk Management, trygghetsskapande åtgärder, brottsprevention, evenemangssäkerhet, systematiskt säkerhetsarbete, informationssäkerhet samt beredskap och samhällssäkerhet.

Sista ansökningsdatum:
Ansökan stängs för tillfället
Utbildningsstart:
2019-08-XX
Omfattning:
300 Yh-poäng (1,5 år)
Studietakt:
100 %, heltid
Antal platser:
35
Antal veckor LIA:
12
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Säkerhets- och trygghetskoordinator
Säkerhetssamordnare
Säkerhetskonsult
Säkerhetschef
Beredskapssamordnare

Relaterad information

I utbildningen får du en bra grund för att förstå problematik samt koordinera inom områdena säkerhet, trygghet och evenemang. Utbildningen genomförs i samarbete med Företagsuniversitetet.

Under din studietid får du möjlighet att bygga ett stort nätverk med verklighetsnära kursledare som är experter inom sina respektive områden, dina klasskamrater samt personer från näringsliv och andra verksamheter.

Ledningsgrupp

Utbildningen har en stark och engagerad ledningsgrupp som står för kvalitetssäkring och näringslivsanknytning.

LIA

I utbildningen ingår två viktiga LIA-perioder om 6 veckor vardera. LIA står för ”lärande i arbete” och är en integrerad del av utbildningen. Under den här tiden får du omsätta dina kunskaper och utveckla dina praktiska färdigheter i skarpt läge. LIA är också viktigt för företag och organisationer som står inför en rekrytering. Under de perioderna har de möjlighet att lära känna dig inför en eventuell anställning.

Utbildningens 10 delkurser

  • Branschkunskap och omvärldsanalys 30 poäng
  • Riskhantering 35 poäng
  • Brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder 30 poäng
  • Evenemangssäkerhet 30 poäng
  • Teknik och informationssäkerhet 30 poäng
  • Projektstyrning, ledarskap och kommunikation 30 poäng
  • Ekonomi, juridik och hållbarhetsarbete 30 poäng
  • LIA-period 1 30 poäng
  • LIA-period 2 30 poäng
  • Examensarbete 25 poäng

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
Läs mer om utbildningen Säkerhets- och trygghetskoordinator

Kontaktinformation:

Cecilia Ayalin


Telefon: 08-600 62 16Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Säkerhetstjänster

Toggle module
Toggle module
Om Folkuniversitetetes yrkeshögskola

Yh-folder 2018

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan

© 2018 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Personuppgifter, GDPR Organisationsnummer