Sök Meny

Frågor och svar

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna.

Vad kan man jobba med efter avslutad utbildning?
Som utbildad drönarpilot kan du arbeta, antingen som anställd eller som egen entreprenör, som bl.a. kommersiell drönaroperatör, kommersiell drönarpilot, ERPAS-operatör, ERPAS-pilot, UAS-operatör eller UAV-pilot.

Hur ser arbetsmarknaden och framtiden ut efter utbildningen?
Idag finns det många företag och organisationer som ser nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen, inte bara inom flygindustrin, utan inom många olika branscher där nya användningsområden för drönare finns. Branscher där drönarteknik med fördel kan användas är bland annat byggbranschen, jord- och skogsbruk, energi, transport och logistik, planering, underhållning och övervakning. Som kommersiell drönaroperatör kan man exempelvis arbeta inom filmproduktion, med polisövervakning eller med effektivisering av odling inom lantbruk för att nämna några exempel.

Framtidsutsikterna ser mycket goda ut för drönaoperatörer, bl.a. för att vi idag har stor uppmärksamhet på användningsområden som t.ex. skogs- och jordbruksnäringarna där bl.a. Södra har utbildat egen personal.

Vi ser många användningsområden där drönarna kan effektivisera skogsarbetet, inte minst vid inventering av stormskadad skog. Genom inköp av utrustning och satsning på ökad kompetens tar vi nu ytterligare ett steg i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk" säger Johan Malmqvist, projektledare i Södra.

Ett annat exempel är Riksbyggen, som i höst börjar inspektera sina tak och fasader med hjälp av drönare. NCC storsatsar på drönarteknik och drönare används bland annat för att dokumentera arbetsplatser och beräkna till exempel hur mycket jord som ska schaktas. Men detta är bara början.

Vilka företag sitter i utbildningens ledningsgrupp?
Företag med anknytning mot drönaroperatörsbranschen såsom PEAB Air, Bitcraze, CybAreo, Skymap, Spacemetric och Arrowcam.

Är utbildningen på heltid eller deltid?
Utbildningen bedrivs på heltid, dvs. måndag – fredag mellan klockan 09.00 – 15.00.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är ett år (50 veckor), dvs två terminer.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?
Det varierar från vecka till vecka och du kan räkna med cirka 3 dagar/18 timmar per vecka. Därutöver jobbar du med projektarbeten, i grupp eller individuellt. Dessutom har du schemalagda studiebesök och gästföreläsningar.

Måste man vara närvarande då det är schemalagd undervisning?
Utbildningen är indelad i åtta kurser, en LIA-period och ett examensarbete – alla dessa kurser innehåller obligatoriska delar. Under introduktionsdagen (OBS obligatorisk närvaro) får du reda på vilka moment i kurserna som är obligatoriska.

Vad betyder LIA? Ingår praktik i utbildningen?
Lärande i arbete. En yrkeshögskoleutbildning innehåller alltid LIA på en arbetsplats. Det kan liknas med praktik - en kvalificerad roll under handledning. Under LIA använder du dina teoretiska kunskaper och färdigheter från utbildningen och kan utföra olika arbetsuppgifter med hjälp av en handledare på LIA-platsen. Under din LIA tar du del av branschens kunskaper och har möjlighet att få goda kontakter samt utökat nätverk.

Behöver jag pendla under LIA-kurserna?
Ja, beroende på vart du bor och vilket företag du ska göra din LIA kan du behöva pendla. En yrkeshögskoleutbildning speglar verkligheten när man är anställd och arbetar. Kostnaden för pendling står du själv för. På området i Ljungbyhed, i anslutning till utbildningen, finns möjlighet att hyra rum för kortare eller längre perioder.

Behöver jag köpa böcker?
Eventuell litteratur som ingår i utbildningen behöver du köpa och du står själv för den kostnaden.

När startar utbildningen?
3 september 2018

När är sista ansökningsdag?
13 maj 2018

Är utbildningen studiemedelsberättigad?
Ja. Vänligen se: www.csn.se

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila