Sök Meny

Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen som har huvudansvaret tillsammans med utbildningsledaren för utbildningens innehåll och upplägg. Det är ledningsgruppen som tar in studerande till utbildningen, de godkänner kursplanerna och examinerar de studerande. Ledningsgruppen träffas ca 4 gånger per år. Varje klass har en representant i ledningsgruppen.

Representanter i ledningsgruppen:

Magnus Tenghagen, ordförande, Ljungbyhed Air

Michael Johansson, TFHS 

Ulf Axelsson, Klippans Kommn Flygteknikcenter Skolväsendet 

Lars Edgar, Spacemetric 

Norgren, Veronika, Skymap

Rikard Tyllström, Arrowcam 

Rudolf Tornerhielm, Gunnarstorp gods 

Susanne Håkansson, verksamhetsledare, Folkuniversitetet

Tord Hansson, utbildningsledare, Folkuniversitetet

Björn Åstrand, studeranderepresentant 

Markku Eriksson, studeranderepresentant

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila