Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:

Rutiner för klagomål

Om elev eller vårdnadshavare upplever att det finns problematik med skolans utbildning vill vi ha information om detta så att vi kan åtgärda det som behöver åtgärdas

Klagomål på skolans rutiner, utrustning, organisation eller regelverk

  1. Vänd dig till rektor eller biträdande rektor via v-klass, mail eller telefon enligt kontaktuppgifter på skolans hemsida eller genom att boka ett möte
  2. Klagomålet ska formuleras skriftligen och informationen kommer att ges vidare till huvudmannen
  3. Rektor har i uppdrag av huvudmannen att utreda, följa upp och åtgärda problemet som lett till klagomål

Klagomål på undervisningen i en kurs

  1. Eleven ska formulera sitt klagomål skriftligen och lämna till rektor. Informationen kommer att ges vidare till huvudmannen.
  2. Rektor har, om inget annat beslutas, i uppdrag av huvudmannen att utreda, följa upp och tillsammans med lärare och elev åtgärda problemet som lett till klagomålet

Klagomål på betygssättning i en kurs

Elev och vårdnadshavare har rätt att få information av läraren om hur läraren bedömer elevens utveckling i kursen under läsåret. Om eleven riskerar att inte klara kursen ska extra anpassningar göras och om eleven är i behov av särskilt stöd ska detta utredas och åtgärdsprogram upprättas. När kursen är avslutad och betyget är satt kan ingen, inte heller rektor, ändra betyget. Betyg kan alltså inte överklagas, men vid betyget F har eleven rätt till prövning av betyget om eleven fortfarande går kvar på skolan. 

Klagomål direkt till huvudman

Om den som lämnat klagomålet inte är nöjd efter samtal med skolans och rektors åtgärdande av problemet, går det bra att vända sig direkt till skolans huvudman. 


Styrelsen för Folkuniversitetet/Stiftelsen
Kursverksamheten vid Göteborgs universitet
Norra Allégatan 6
Box 2542 Göteborg

Om skolan och/eller huvudman inte löser ärendet kan elev och vårdnadshavare även vända sig till Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se 

SKOLINFORMATION

Toggle module

Här kan du ladda ner vår senaste programkatalog!

Toggle module

Vill du besöka oss?

Toggle module

Kom och skugga oss under en dag! Vår skuggningsperiod börjar efter höstlovet men du kan läsa mer här och kontakta vår SYV redan nu om du vill