Sök Meny
Vad är ett kulturarrangemang

Vad är ett kulturarrangemang?

Kulturarrangemang sker inför publik och ska bidra till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Det kan handla om till exempel föreläsningar, föreställningar, utställningar eller filmvisningar. Nedan hittar ni reglerna för kulturarrangemang som har bestämts av Folkbildningsrådet.

Kulturarrangemang

Med kulturarrangemang avses förläsning, 
sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik.

Kulturarrangemang

Arrangemangen ska vara så utformade i tid och rum att dom bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang som rapporteras för statsbidrag pågår minst i 30 minuter. 

Kulturarrangemang

Kulturarrangemang genomförs vid ett givet tillfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande.
Kulturarrangemang kan inte ges på distans.

Kulturarrangemang

Utställningar kan endast rapporteras en gång per plats den visas (normalt den första utställningsdagen), oavsett visningstidens längd.

Kulturarrangemang

Folkuniversitetets roll som anordnare av ett kulturarrangemang ska tydligt framgå vid marknadsföring, inbjudan till och genomförande av varje arrangemang. Rapporteras verksamheten för statsbidrag måste det tydligt framgå att Folkuniversitetet är ansvarig anordnare. 

Kulturarrangemang

Vid varje kulturarrangemang ska det finnas en företrädare för Folkuniversitetet närvarande. I de fall företrädaren inte är anställd direkt av Folkuniversitetet ska ansvaret klargöras särskilt. Företrädaren ansvarar för arrangemangets genomförande och rapportering.

Kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang kan innehålla flera inslag med olika medverkande. För att redovisa som olika arrangemang under samma dag ska de vara tydligt avgränsade i tid och rum. De ska också vara planerade och annonserade som olika arrangemang. 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila