Sök Meny

YH på distans

Yrkeshögskoleutbildningar på distans.

Är du tekniker med stort intresse för kommunikation? Eller informatör med ett stort tekniskt intresse? Då borde du studera på vår ettåriga YH-utbildning till teknikinformatör. Vi ger dig verktygen till att utveckla din kommunikativa och pedagogiska förmåga. Du lär dig även hur du förmedlar tekniskt material på ett effektivt sätt i olika digitala kanaler.

Teknikinformatör, distans

Är du tekniker med stort intresse för kommunikation? Eller informatör med ett stort tekniskt intresse? Då borde du studera på vår ettåriga YH-utbildning till teknikinformatör. Vi ger dig verktygen till att utveckla din kommunikativa och pedagogiska förmåga. Du lär dig även hur du förmedlar tekniskt material på ett effektivt sätt i olika digitala kanaler.

Kursen innehåller olika beteendevetenskapliga förklaringsmodeller för att förstå mänskliga beteenden vid ett förändringsarbete.

Beteende och förändringsarbete, Distans (Enstaka kurs)

Kursen innehåller olika beteendevetenskapliga förklaringsmodeller för att förstå mänskliga beteenden vid ett förändringsarbete.

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av den statistisk som tillämpas vid några av de inventeringsmetoder som används inom viltförvaltningen.

Inventeringsmetoder och statistik, Distans (Enstaka kurs)

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av den statistisk som tillämpas vid några av de inventeringsmetoder som används inom viltförvaltningen.

Kursen innehåller kunskaper om biologiska, ekonomiska och tekniska facktermer för lantbruket.

Jordbrukets ekosystem, Distans (Enstaka kurs)

Kursen innehåller kunskaper om biologiska, ekonomiska och tekniska facktermer för lantbruket.

Kursen mål är att du ska kunna, förstå och arbeta efter de för området aktuella delar av den svenska lagstiftningen samt EU-lagstiftningen.

Lagar, avtal, förordningar och organisation, Distans (Enstaka kurs)

Kursen mål är att du ska kunna, förstå och arbeta efter de för området aktuella delar av den svenska lagstiftningen samt EU-lagstiftningen.

Ett långsiktigt och hållbart brukande av skogens ekosystemtjänster förutsätter en grundläggande kunskap och en bred förståelse för skogsekosystemets dynamik och olika faser.

Skogens ekosystem, Distans (Enstaka kurs)

Ett långsiktigt och hållbart brukande av skogens ekosystemtjänster förutsätter en grundläggande kunskap och en bred förståelse för skogsekosystemets dynamik och olika faser.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila