Sök Meny
Våra ämnesområden

Våra ämnesområden

Vi anordnar skräddarsydda personalutbildningar i de flesta ämnen. Med vårt stora utbud kan vi skapa utbildningslösningar för både individer och grupper. Utbildningen sker på er arbetsplats eller i våra kurslokaler.

Vi har stor erfarenhet av att hitta de bästa pedagogiska och praktiska lösningarna för varje organisation och dess medarbetare. Tillsammans med er kartlägger vi personalens kunskapsnivå och sätter ihop ett kurspaket för grupper eller individer. Vår utbildningskompetens sträcker sig från grundläggande till avancerad nivå, inom många olika ämnesområden. 

Språk

Vi erbjuder språkkurser efter önskemål och har bland annat lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksam utländsk vårdpersonal.

Exempel på hur en språkkurs hos oss kan se ut:

Ekonomi och marknadsföring

Vi anordnar kurser för varierande yrkesroller och på olika nivåer. Vi kompetensutvecklar också personal som står inför nya arbetsuppgifter. Vi har bland annat drivit kurser i starta eget, bokföring och redovisning, löneadministration, deklaration, beskattning, bokslut och årsredovisning, affärsjuridik, miljö- och verksamhetsredovisning, inköp, kundservice och marknadsföring.

Ledarskap & kommunikation

Vi har i flera omgångar genomfört utbildning för ledare. Kurserna har byggts upp kring ämnena kommunikation, konflikthantering, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling, projektledning, presentationsteknik, pedagogik, coachning, grupprocesser och chefsskap. Deltagarna har också fått lära sig förebygga och hantera stress, både sin egen och andras. Vi arbetar även med omställningsprocesser.

Exempel på hur våra kurser inom ledarskap kan se ut:

Data

Grund- och forsättningskurser i MS Office-program, Bildbehandling och SPCS. Vi hyr även ut vår datasal.

Exempel på hur en datakurs hos oss kan se ut:

Hälsa

Vi har bedrivit rehabiliteringsinsats för offentlig förvaltning och en spa- och hälsoutbildning för kommunal vuxenutbildning. 

Juridik

Vi anorndar kurser i arbetsrätt och miljörättt. Det övergripande kursinnehållet är ofta en genomgång av gällande lagstiftning samt tolkningar och praktiska tillämpningar.

Har du frågor?

Kontakta
026-421 10 72
tommy.elofsson@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila