Sök Meny
Fönster mot en värld av olika intressen

Fönster mot en värld av olika intressen

Genom att erbjuda hjälp och stöd till kompisgäng och föreningar som engagerar sig i studiecirklar och kulturevenemang gör Folkuniversitetets Studieservice betydande insatser för ett omfattande och ofta osynligt bildnings- och kulturliv på gräsrotsnivå.

– Studieservice är ett fönster mot en värld av olika intressen. Vi vänder oss till alla som vill läsa, spela, sjunga eller måla tillsammans på fritiden. Hos oss får de ekonomiskt stöd och administrativ hjälp som ger cirklar och andra arrangemang struktur, säger Margaretha Thorbjörnson, enhetschef.

Bidragen kommer från Folkbildningsrådet. Som motprestation krävs ett mål, en arbetsplan, en närvarolista och ett ledargodkännande. Detta hjälper Studieservice gärna till med, vid sidan av att bistå med lokaler, kopiering, affischer och kanske något mindre bidrag till en skiv- eller bokproduktion.

Inkluderande verksamhet med stor ämnesbredd

En uttalad ambition är att vara inkluderande, något som märks i den ämnes-mässiga spännvidden. Hos Studieservice ryms både det vardagliga och det excentriska. Man stödjer cirklar i feministisk litteratur, jungiansk psykodynamisk teori, renässansdans och kroppens poesi, men också körer, storband, litteratur- och skrivarcirklar och musikgrupper. Många är hobbybetonade, medan andra är samhällsorienterade och vill göra skillnad. 

Sembranado Esperanza Peru är ett exempel. Gruppen undersöker situationen i Perus huvudstad Lima. Målet är att hjälpa till att driva ett behandlingshem för tuberkulossjuka.

– Allt vetande berikar, vi hjälper till att kanalisera en enorm kunskapstörst. Om Studieservice är jordmånen sår deltagarna fröna. Vi står för mångfald i ordets rätta bemärkelse, säger Bo Westerholm, utbildningsledare.

Margaretha Thorbjörnson fyller i:
– Vi vägrar att nischa oss, det ska vara en salig röra på Studieservice. Högt eller lågt, gamla eller unga – alla är välkomna att starta en studiecirkel!

Öppenheten återspeglas i den milda anarki som råder i Studieservice lokaler på Art College på Första Långgatan 16B. Dörrarna står på vid gavel, folk kommer och går och stämningen är hög, om än något kaotisk.

Tar socialt ansvar

Medarbetarna på Studieservice är överens om att deras jobb fyller en viktig funktion inom ramen för Folkuniversitetets uppdrag, men även i ett större perspektiv.

– Studieservice är en kreativ, levande och stimulerande arbetsplats. Att få folk att träffas och gör något tillsammans leder till förkovran, glädje och utveckling. Det är viktigt ur folkhälsosynvinkel, säger Bo Westerholm.

Margaretha Thorbjörnson är inne på samma linje.
– Studieservice tar socialt ansvar och stöttar grupper som inte själva kan ta sig hit och få del av våra tjänster, till exempel ett rockband på Gunnareds gård och en origamicirkel på Gyllenkrokens aktivitetshus.

– Vi bedriver en form av friskvård som gör stor skillnad i människors liv. Gemenskap och levande möten är oerhört viktiga för många.

Text: Andreas Åhs

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Gör som Rebecka – följ dina drömmar!

Föreläsningar i Göteborg

Missa inte våra föreläsningar i olika intressanta ämnen. Många av dem är helt gratis!

Se hela utbudet

Kursintyg

Efter en avslutad kurs kan du begära att få ut ett intyg som redogör för kursens innehåll. För att få ett intyg krävs en närvaro på minst 75 %.

Hör av dig till Kundcenter Folkuniversitetet Väst (kundcenter.vast@folkuniversitetet.se) om du vill ha ett kursintyg. Observera att om intyget är från en kurs som avslutades för mer än ett år sedan, kommer du att få betala en administrativ avgift på 150:-.

Få vårt nyhetsbrev